Nova cessió d'espais municipals

L'Ajuntament de Barcelona va treure a concurs públic l'adjudicació de set solars situats en diferents districtes de la ciutat per a ús comunitari per al foment del verd i la biodiversitat. A primers de maig de 2023 s'ha fet el lliurament de les claus de les set parcel·les que van sortir a concurs.

Aquest concurs té com a finalitat la cessió temporal de zones públiques municipals amb la finalitat d’establir-hi un hort urbà, un jardí i/o un espai de biodiversitat. El verd ens aporta benestar, salut i tranquil·litat, millora les condicions ambientals, redueix la contaminació i ens ajuda a lluitar contra el canvi climàtic. En aquests espais verds que gestionaran les entitats, també es treballaran aspectes que millorin i integrin el teixit social, amb la implicació de la ciutadania i dels diferents agents socials del territori.

Les parcel·les se cedeixen per un període de 4 anys, no prorrogables, dins el programa Mans al verd.

Els solars que es cedien en aquest concurs eren:

  • Carrer de Rosés, 8 (Districte Sants-Montjuïc)
  • Carretera Alta de les Roquetes, 56-58 (Districte Horta-Guinardó)
  • Pintor Alsamora, 20 (Districte Nou Barris)
  • Passeig de Valldaura, 271 / Avinguda de Rio de Janeiro, 100 (Districte Nou Barris)
  • Plaça d’Isabel Vilà / Carrer dels Almogàvers, 207 (Districte Sant Martí)
  • Carrer de la Llacuna, 35 (Districte Sant Martí)
  • Carrer del Doctor Trueta, 100 / Carrer d’Àlaba, 24 (Districte Sant Martí)

A continuació detallem la relació de les entitats sol·licitants que han estat adjudicatàries de les parcel·les:

DISTRICTE

ESPAI

ENTITAT

SANT MARTÍ

Plaça Isabel Vila / Carrer Almogàvers 207

Associació Col·lectiu Superilla Poblenou

NOU BARRIS

Passeig Valldaura 271 / Avinguda Rio de Janeiro 100

Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat i Userda 9, Coop. Consum Ecològic i Responsable

SANT MARTÍ

Carrer Doctor Trueta 100 / Carrer Àlaba 24

Associació Bioma

HORTA-GUINARDÓ

Carretera Alta de Roquetes 56-58

ATRA-ATART UTE

SANT MARTÍ

Carrer Llacuna 35

Horts de la Llacuna

NOU BARRIS

Pintor Alsamora 20

Assemblea d'aturats i aturades de Nou Barris

SANTS -MONTJUIC

Carrer Rosés 8

Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa – APSOCECAT

 

Pla BUITS - Horta amb Gràcia