Nova cessió d'espais municipals

L’Ajuntament de Barcelona treu a concurs públic l’adjudicació de set solars situats en diferents districtes de la ciutat per a ús comunitari per al foment del verd i la biodiversitat.

Aquest concurs és per a la cessió temporal de zones públiques municipals amb la finalitat d’establir-hi un hort urbà, un jardí i/o un espai de biodiversitat. El verd ens aporta benestar, salut i tranquil·litat, millora les condicions ambientals, redueix la contaminació i ens ajuda a lluitar contra el canvi climàtic. En aquests espais verds que gestionaran les entitats, també es treballaran aspectes que millorin i integrin el teixit social, amb la implicació de la ciutadania i dels diferents agents socials del territori.

Les parcel·les se cedeixen per un període de 4 anys, no prorrogables, dins el programa Mans al verd.

Els solars que trobareu en aquest concurs són:

 • Carrer de Rosés, 8 (Districte Sants-Montjuïc)
 • Carretera Alta de les Roquetes, 56-58 (Districte Horta-Guinardó)
 • Pintor Alsamora, 20 (Districte Nou Barris)
 • Passeig de Valldaura, 271 / Avinguda de Rio de Janeiro, 100 (Districte Nou Barris)
 • Plaça d’Isabel Vilà / Carrer dels Almogàvers, 207 (Districte Sant Martí)
 • Carrer de la Llacuna, 35 (Districte Sant Martí)
 • Carrer del Doctor Trueta, 100 / Carrer d’Àlaba, 24 (Districte Sant Martí)

 

Com es pot sol·licitar?

Telemàticament

Les sol·licituds de participació es poden presentar de manera presencial o telemàtica mitjançant documents digitals, que s’han d’adequar als requisits tècnics, el format i el límit de mida que figurin al tràmit. El termini per presentar les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i té una durada d’un (1) mes.

Les sol·licituds s’han de presentar al tràmit disponible a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Barcelona, i s’han d’adreçar a l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

Accés al tràmit telemàtic (trobareu la instància dins el tràmit)

Presencialment:

En cas de fer el tràmit de forma presencial, la sol·licitud es pot presentar a qualsevol de les oficines del Registre general de l’Ajuntament de Barcelona, les OAC o el Registre de l’Àrea d’Ecologia Urbana. Les propostes s’han d’adreçar a l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

Instància normalitzada (només per a lliurar-la presencialment)

Alternativament, les sol·licituds, adreçades degudament a l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, també es poden presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Qui ho pot demanar?

 • Entitats sense ànim de lucre i persones jurídiques sense afany de lucre degudament constituïdes.
 • Participació de persones físiques: grups o col·lectius de persones físiques, sempre que assumeixin el compromís de constituir-se en una entitat sense ànim de lucre en cas de ser adjudicataris de l’ús d’un terreny.
 • Col·laboració entre diverses entitats: s’admet la participació conjunta, mitjançant una única sol·licitud, de dues o més entitats o col·lectius. 

 

Què es valora del projecte que es presenti?

Els projectes poden obtenir una puntuació màxima de 100 punts. En les bases específiques trobareu l’apartat "12. Criteris de puntuació dels projectes", on s’indiquen els criteris i la puntuació màxima que es pot atorgar a cada un.

 • Divulgació de coneixement de la natura urbana.
 • Mesures d’estalvi energètic i sostenibilitat ambiental.
 • Relació amb d’altres entitats ecologistes o naturalistes.
 • Arrelament al territori.
 • Impacte i retorn social.
 • Gestió interna democràtica, transparent i participada.
 • Cura de les persones i processos.
 • Sostenibilitat econòmica i viabilitat del projecte.
 • Criteris específics segons la tipologia de projecte principal:
  • Agricultura ecològica: es valora la qualitat del projecte d’agricultura ecològica tenint en compte, entre d’altres, aspectes com l’optimització de l’aigua, el tipus d’adobs orgànics que es fan servir, el tipus de planter que s’empra, la contribució a la transformació del sistema alimentari cap a un sistema més just, sa i sostenible, etc.
  • Jardins: es valora en quina mesura el projecte d’enjardinament del terreny sol·licitat incorpora criteris de naturalització.
  • Espais de biodiversitat: es valora en quin grau els projectes presentats preservaran i milloraran la biodiversitat en els terrenys urbans, vetllaran per la conservació dels hàbitats existents en els terrenys sol·licitats i evitaran les deixalles, que donen un aspecte degradat i marginal que no es correspon amb la importància ecològica dels espais.

En l’apartat de documentació trobareu alguns documents que us aportaran informació de suport sobre els criteris de valoració.

 

Contacte

Si teniu qualsevol dubte o suggeriment pel que fa a la concurrència, ens els podeu fer arribar mitjançant el formulari habilitat al Portal d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. També podeu fer servir aquest enllaç si voleu que programem una visita a l’espai que us interessi.

Formulari de contacte

 

Documentació i enllaços:

Documents oficials de la concurrència:

Bases generals per a la cessió d’espais municipals Mans al verd

Bases específiques que regulen el procediment per a l’any 2022 (Publicació al BOPB)

Instància normalitzada de sol·licitud  (només per a lliurar-la presencialment)

Fitxes descriptives dels espais:

 

Documents i enllaços de suport per emplenar la sol·licitud:

Pla Natura Barcelona 2021-2030            

Bones pràctiques en jardineria

Guia pràctica d’horticultura ecològica. L’hort escolar

Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats

Guia entitats perspectiva ecosocial

Guia Com incorporar la perspectiva intercultural a les associacions?

Torre Jussana. Centre de serveis a les associacions

 

Pla BUITS - Horta amb Gràcia