Mans al Verd Gestió col·laborativa d'espais verds a Barcelona

Mans al Verd

El programa “Mans al verd” recull i impulsa les iniciatives per implicar la ciutadania, les entitats i les empreses de Barcelona en la promoció i la conservació de la biodiversitat i els espais verds de la ciutat.

S’emmarca en el Pla Natura (2021-2030), el nou full de ruta de l’Ajuntament de Barcelona per planificar i gestionar el verd de la ciutat els propers anys. En aquesta planificació, la ciutadania hi té un paper molt actiu.

El verd ens aporta benestar, salut i tranquil·litat, millora les condicions ambientals, redueix la contaminació i ens ajuda a lluitar contra el canvi climàtic. Per això, posem “mans al verd” entre tots i totes.

El Pla Natura 2021-2030

El Pla Natura 2021-2030 és el full de ruta que ha de guiar les polítiques del verd a la ciutat durant la propera dècada. Es divideix en tres eixos estratègics:

 

Aconseguir més verd i biodiversitat.

 

Conservació i la millora del verd i la biodiversitat.

 

Treballar el verd de la ciutat amb i per a la ciutadania.

L'Estratègia d'Agricultura Urbana 2030

L’Estratègia d’Agricultura Urbana 2030 és un instrument que planifica les actuacions necessàries per promoure l’agroecologia i la sobirania alimentària a la ciutat. Els eixos estratègics són:

 

Millorar i augmentar la superfície agrícola de la ciutat amb un model agroecològic

 

Maximitzar els beneficis ambientals, socials, terapèutics, emocionals i comunitaris dels horts

 

Avançar cap a una co-governança basada en la democràcia participativa i l’empoderament del teixit comunitari

Fruït del tercer eix del Pla Natura i del quart eix de l’EAU , Barcelona aposta per acollir i facilitar les iniciatives ciutadanes i per oferir propostes concretes perquè veïns i veïnes, organitzacions, entitats i empreses puguin tenir un paper actiu en la promoció de l’agroecologia i la conservació i millora de la biodiversitat urbana i implicar-s’hi de manera activa.

Què volem aconseguir

El programa “Mans al verd” aposta per un model de gestió col·laborativa de la infraestructura verda de la ciutat, fent possible que
la ciutadania es corresponsabilitzi en la promoció i cura dels espais verds i la biodiversitat

Els objectius del programa són:

  • Potenciar la participació de la ciutadania en la cura del verd ubicat a espais públics o privats.
  • Facilitar, endreçar i regular les diverses iniciatives d’implicació en el verd ja existents.
  • Oferir respostes flexibles a oportunitats i necessitats del territori.
  • Potenciar un ús més eficient dels recursos.
  • Fomentar la participació i la transformació social.
  • Reforçar la cohesió social i els projectes comunitaris.
  • Promoure pràctiques agroecològiques i fomentar la biodiversitat de flora i de fauna. 

Com ho fem?

“Mans al verd” recull, ordena i impulsa iniciatives de la ciutadania en la cura del verd i de la biodiversitat i ofereix propostes concretes perquè tots els agents de la ciutat hi puguin tenir un paper actiu, a través de diferents accions.

Cessió d'espais municipals a les entitats i a la ciutadania.

Cogestió d’espais públics

Participació en activitats i projectes per a la cura del verd i la biodiversitat de la ciutat

Recursos, estudis i divulgació en matèria d'agricultua, jardineria i biodiversitat

Projectes en marxa i recursos disponibles

Xarxa d’horts urbans

La xarxa d'Horts Urbans de Barcelona és un programa destinat a les persones més grans de 65 anys de la ciutat, amb l'objectiu d'incorporar-los a activitats de millora ambiental a través del conreu d'hortalisses, seguint els principis de l'agricultura ecològica.

Més informació

Voleu conrear un hort urbà? En aquest apartat web trobareu les condicions necessàries per a poder formalitzar la vostra inscripció, i el procediment dels sortejos:

Sorteig de parcel·les

Cessió d'espais Mans al Verd

Cedim solars municipals en desús de la ciutat de Barcelona a les entitats, les associacions i les fundacions sense ànim de lucre perquè hi gestionin un hort, un jardí o un espai de biodiversitat (antic Pla BUITS).

Consulteu els espais de Mans al verd, els horts i altres projectes comunitaris de la ciutat de Barcelona.

Cessió d'espais

 

Festa de la Primavera

La Festa de la Primavera és una setmana de tallers, activitats i visites guiades que us permetran conèixer els parcs més a fons i fer una nova mirada sobre les plantes i animals que s’hi poden trobar. Permet posar en relleu el valor estructural del verd i el seu potencial per a la millora de la salut i el benestar de les persones, així com per la lluita contra els efectes del canvi climàtic. També es podreu veure com treballa Parcs i Jardins per mantenir el verd de la ciutat i com afrontem la sequera dels parcs. Les activitats s’adrecen a tots els públics, incloent els centres educatius.

Més informació

 

SembraNatura

Voleu conrear el vostre propi hort a casa? En aquest apartat web hi trobareu els recursos necessaris.

Més informació

 

Escocells

AVÍS: Tenint en compte la situació excepcional de sequera queden aturades les noves plantacions en escocells, tot i que sí que es pot fer el manteniment dels escocells ja vegetats.

Aquest programa acompanya els veïns i les veïnes en els passos fonamentals per plantar en els escocells i per mantenir-los, perquè puguin lluir en benefici de tota la ciutat.

Voleu cuidar un escocell? En aquest apartat web hi trobareu tota la informació necessària sobre el procediment a seguir.

Vull cuidar un escocell

Cogestió d'espais públics

Aquest programa permet a les entitats de la ciutat signar conveni amb Parcs i Jardins per tal de mantenir un parterre o espai verd de la ciutat de manera col·laborativa. En aquests convenis és defineixen les tasques i responsabilitats de cada una de les parts.

Més informació

#BarcelonaEspigola- La Marga

 

La ciutat de Barcelona disposa de més de 3.300 tarongers, que representen aproximadament un 1,5% dels 202.000 arbres que poblen places, parcs i carrers de la ciutat. El districte amb més fruiters de taronja amarga és Sant Andreu, amb un 35% del total de la ciutat, i aquí és on es va iniciar el projecte el 2021. L’objectiu és que les taronges amargues de la ciutat deixin de ser residus per donar-los una segona vida: les recollim amb les entitats i el veïnat, i les convertim en melmelada de taronja amarga, batejada a Sant Andreu com La Marga. Actualment hi participen sis districtes: Sant Andreu, Sant Martí, Eixample, Gràcia, Ciutat Vella i les Corts.

Més informació

Observatori d'Agricultura Urbana

 

L´Observatori d'Agricultura Urbana de Barcelona és el primer sistema integrat d´informació, estudi, recerca i seguiment de l'agricultura urbana a la ciutat. La creació d´aquest instrument de gestió del coneixement, respon a l´objectiu de posar a l´abast dels sectors públic i privat una eina adreçada a potenciar l'agricultura urbana, i a col·laborar en el posicionament de Barcelona com a referent en l’agroecologia i al sobirania alimentària. És una eina de coneixement i de diàleg que permet plantejar una millora contínua tant a nivell de gestió dels horts de la ciutat com de la gestió interna de cadascun dels horts.

Observatori d'Agricultura Urbana

Centre de formació del Laberint d’Horta

 

Oferim formació en jardineria, agricultura i biodiversitat per ampliar i consolidar els coneixements de la ciutadania i dels professionals en la cura del verd. També oferim recursos en línia.

Més informació

 

Us informem que...

...publicarem totes les novetats, les convocatòries i els projectes que posem en marxa a Mans al Verd en aquest mateix espai web, perquè estigueu informats en tot moment sobre aquest programa comunitari que creix cada dia.

Contacte

Teniu algun projecte de gestió comunitària dels espais verds? Teniu alguna proposta per contribuir a la cura del verd i de la biodiversitat de Barcelona?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari.

Formulari de contacte