Ecovincles

Entitat gestora: AVV de Prosperitat

Col·laborador: Aigües de Barcelona

Objectiu del projecte: Els projectes estaran lligats al coneixement i respecte del medi ambient, el verd urbà i el consum responsable, mitjançant la creació d’un hort educatiu autogestionat on conrear verdures i herbes aromàtiques, fent servir l’espai com a lloc de diferents activitats educatives, formatives, d’integració i lúdiques. Es planteja la implantació d’una àrea de biorretenció, creant una zona verda capaç d’autoproveir-se d’aigua de pluja recol·lectada de la coberta de l’equipament del Casal de Joves, que serveixi per mostrar com realitzar una gestió més sostenible del vessament urbà i que podria servir d’atracció per a petites espècies animals, contribuint a potenciar la biodiversitat, cosa que també serà útil per assolir un espai d’educació i conscienciació ambiental.