Hort Aspanias

Hort Urbà Comunitari

Entitat gestora: ASPANIAS

L'HORT ASPANIAS és un espai destinat a l'elaboració i manteniment d'un hort urbà per part d'un grup de persones amb discapacitat intel·lectual, emprat com a eina educativa i terapèutica per cobrir necessitats i interessos detectats enaquesta tipologia de persones.

L'Hort Aspanias és un espai social i de formació on aquest col·lectiu, juntament amb una sèrie de professionals i la col·laboració d'un grup de voluntaris,

pot crear i gestionar el seu propi hort, cultivar les plantes i aliments que ells escullin, i consumir els seus propis productes.

També implica que el mateix col·lectiu de persones implicades en l'hort siguin transmissores del seu aprenentatge a altres col·lectius, fet que augmenta d'una forma molt significativa la seva autonomia, autoestima i la seva motivació a l'hora de realitzar qualsevol tasca necessària dins de l'hort.

 

Més informació