L'Illa dels 3 Horts

Adreça: Carrer Chopin 18. Districte de Sants-Montjuic.

Hort Urbà Comunitari Font de la Guatlla

Entitat gestora: Associació Horts Font de la Guatlla

Hort Urbà Comunitari Font de la Guatlla té parcel·les gestionades de forma independent. A una parcel·la, a través de l'activitat agrícola i amb caire social i comunitari es vol que sigui un espai de participació on es treballi amb col·lectius de persones amb risc d'exclusió social, de persones amb problemes de salut mental. Altra parcel·la està dedicada a nens i nenes de 1r i 2n de primària d'una escola del barri. Hi ha el projecte de gestionar restes orgàniques del barri per l'acció de determinats cuc, sistema que s'anomena vermicomposatge, amb l'ajut d'Abono 

L'Illa dels 3 horts fa referència a l'existència d'un "tresor" en un racó del barri de La Font de la Guatlla.

"Tres horts" on es conreen tres tipologies de beneficis socials diferents: la col·laboració social, la funció educativa i la producció ecològica. El projecte preveu crear un espai urbà innovador i sostenible a partir dels seus dos eixos vertebradors:

- La "PLAÇA": un espai dinàmic i polivalent on s'hi puguin desenvolupar activitats multidisciplinàries d'oci i lleure, tant per a les entitats que ho sol·licitin com per a veïns del barri que vulguin desenvolupar-hi qualsevol activitat, sempre que aquesta estigui contemplada dins del marc objectiu de la proposta.

- L'HORT URBÀ: a través de l'activitat agrícola i amb caire social i comunitari, es pretén que sigui un espai de participació d'entitats i persones, on es treballi amb col·lectius de persones amb risc d'exclusió social, de persones amb problemes de salut mental, de gent gran i escoles; i sempre obert a la possibilitat de poder aglutinar altres entitats i persones que vulguin contribuir-hi a difondre els valors del cultiu ecològic de proximitat i la sostenibilitat econòmica, ecològica i social.

Al seu voltant hi haurà altres àrees que faran de nexe d'unió teixint xarxes de relacions entre persones i naturalesa: bioconstrucció, àrea de compostatge, jardí aromàtic-botànic didàctic-lúdic-recreatiu, zona de recollida d'aigües...

Horari: del matí a la posta del Sol

Més Informació