Classificació de plagues i malalties

L'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona classifica les plagues i malalties del verd en tres grups, en funció del dany que provoquen:

Plagues que representen un risc per la seguretat/salut dels ciutadans i biodiversitat urbana

Les plagues del grup A poden ser la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) o el morrut de la palmera (Rynchophorus ferrugineus). La processionària provoca defoliació dels pins i altres coníferes, i les oruges són urticàries (poden provocar molèsties a persones i animals domèstics). Per la seva banda, el morrut provoca la mort de la palmera amb el risc del seu tractament.

Plagues que representen afectacions en el confort del ciutadà i que en determinats moments poden superar el llindar de tolerància*

Les plagues més comuns són el tigre del plàtan (Corythuca ciliata), l'insecte de les llavors del plàtan (Benolochilus numenius) i el pugó del liriodendron (Illinoia liriodendri).

Plagues que representen afectacions en el confort del ciutadà, però no superen el llindar de tolerància* o són poc freqüents

*El llindar de tolerància es el barem a partir del qual un insecte es pot considerar plaga. En l’agricultura està lligat a uns valors econòmics, en la jardineria no hi ha uns estàndards establerts.