Criteris per al Control Integrat de plagues i malalties

Els criteris establerts que determinen la realització d’una actuació i el respectiu tractament a desenvolupar són:

  • Llindar de tolerància. A partir d’un anàlisi visual es determina el grau d’afectació de plagues en l’arbrat i es deriva l’aplicació d’un mètode de control, que pot comportar la supressió o eradicació total de la mateixa o, també, la seva contenció en uns nivells de tolerància de la població d’insectes.

  • La ubicació de l’arbre. L’indret on està plantat l’arbre influeix directament en el possible grau d’afectació als ciutadans. Els arbres de les places i avingudes més transitades poden ser causa d’un major nombre d’afectacions o molèsties al veïnat i a l’activitat econòmica que es desenvolupa als entorns.

  • Afectació de la plaga sobre l’estructura de l’arbre. Determinades plagues poden acabar afectant la pròpia estructura i estabilitat de determinades espècies. És el cas de plagues que afecten a les alzines, els xiprers o les palmeres. En aquest sentit, una actuació a temps pot prevenir possibles afectacions posteriors que facin necessària la seva substitució.

  • Afectació per plagues de quarantena. Segons el glossari de termes fitosanitaris de la FAO, una plaga de quarantena és aquella que pot tenir importància econòmica potencial per a l’àrea en perill fins i tot quan la plaga no existeix o, si existeix, no està estesa i no es troba sota control oficial.

A Barcelona es consideren plaga de quarantena les produïdes pel foc bacterià i la caparreta japonesa dels tarongers. Les normatives europees i nacionals estableixen que els organismes competents han de fer plans de seguiment i control d’aquests organismes nocius posant molt èmfasi en la detecció dels primers focus en una ràpida intervenció i control que en previngui la seva implantació i extensió allà on no n’hi havia i conèixer l’evolució dels ja implantats per aturar-ne l’expansió.