Atenció telefònica i amb cita prèvia

Gestión de solicitudes de cita previa en el SOC

A) Tramitación de las ayudas y las subvenciones:

· Ayuda “Fondo de infancia”: ayuda puntual de urgencia social que se ofrece a familias con niños o adolescentes menores de 16 años.
· Ayuda del programa Respir Plus: ayuda económica otorgada con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores que están en una situación de dependencia y la de sus cuidadores.
· Subvenciones y convenios: otorgados por el Instituto Municipal de Servicios Sociales en el marco de la convocatoria general de subvenciones para proyectos, actividades y servicios de distrito y ciudad.

B) Gestión del servicio:

· Servicio Centralizado de Actuaciones a Domicilio (SCAD), en concreto, arreglos, desinsectaciones, desratizaciones y desinfecciones (DDD) y limpieza de choque de viviendas.

C) Emisión de certificados para la tramitación de:

· T-usual bonificada: para las personas que buscan trabajo y que reciben una ayuda de los centros de servicios sociales.
· Reconocimiento de la gratuidad o bonificación de los servicios funerarios: para las personas que no disponen de los recursos económicos suficientes para asumir los gastos de los servicios funerarios.

D) Servicio de Registro General del Ayuntamiento de Barcelona

Traductor de google :
Titularitat:
Centro público

Horarios

L'Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques assessora i gestiona els següents ajuts i serveis: 1)FONS D'INFÀNCIA- tramitació d'aquest ajut puntual d'urgència social que ofereix, a famílies amb infants o adolescents de menys de 16 anys en situació de vulnerabilitat, un recurs econòmic per cobrir necessitats bàsiques d´alimentació, roba, material escolar i mobilitat. CONVOCATÒRIA PÚBLICA ANUAL.

2) SERVEI CENTRALITZAT D'ACTUACIONS A DOMICILI (SCAD): gestió d'aquest servei, de caràcter puntual que s'efectúa per derivació dels Centres de Serveis Socials i que inclou: · Arranjaments d´habitatges: orientat a millorar l´habitabilitat i la seguretat a partir de la reparació i petites obres no estructurals dels habitatges a persones amb mancances d´autonomia funcional, de suport familiar i d´ingressos insuficients · Desinsectacions, Desratitzacions i Desinfeccions d´Habitatges (DDD): està orientat a millorar l´habitabilitat i la salubritat de l´habitatge a partir de tractaments de desinsectació, desinfecció i desratització als habitatges de les persones usuàries · Neteges de Xoc d´Habitatges (està orientat a millorar l´habitabilitat i la salubritat de l´habitatge a partir del buidatge i les neteges en profunditat, extraordinàries o puntuals

3) PROGRAMA RESPIR PLUS: tramitació de les sol·licituds per a la concessió d'aquest ajut econòmic atorgat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones grans que pateixen situació de dependència i la dels seus cuidadors i en concret, perquè puguin fer front al pagament de serveis privats de suport en una de les següents modalitats: estada temporal limitada en un centre residencial privat o en forma d'hores de servei privat d'atenció domiciliària. CONVOCATÒRIA PÚBLICA ANUAL.

4) T-USUAL (mensual) BONIFICADA: emissió del certificat per gaudir de la reducció del preu de la tarjeta mensual de transport amb l´objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d´atur i que estan en procés de cerca de feina i que reben un ajut per part dels Centres de Serveis Socials (l'emissió posterior del títol de la T-Usual es farà per part de les Oficines de TMB autoritzades a l'efecte)

5) RECONEIXEMENT DE LA GRATUÏTAT O BONIFICACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS: emissió del certificat que permet , a les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per atendre les despeses dels serveis funeraris, gaudir del servei de forma gratuita o bonificada (la sol·licitud cal fer-la a Cementiris de Barcelona).

6) SUBVENCIONS I CONVENIS: tramitació de les subvencions i Convenis atorgats per l'IMSS (presentació de sol·licituds per vai telemàtica a l'apartat de tràmits de la web de l'Ajuntament de Barcelona. CONVOCATÒRIA GENERAL DE CARÀCTER ANUAL per a Projectes, activitats i serveis de Districte i ciutat

7) REGISTRE: des del mes d´abril de 2019, l´OPSE funciona com a Registre General de l´Ajuntament de Barcelona.

Dirección:
C Aragó, 344
Districto:
Eixample
Barrio:
la Dreta de l'Eixample
Ciudad:
Barcelona