Les escoles bressol municipals reobren el 15 de juny

L’Ajuntament de Barcelona reobre les escoles bressol com a servei municipal essencial a partir del 15 de juny, partint de l’evidència que el confinament i tancament d’escoles ha tingut efectes adversos sobre molts infants i les seves famílies. En especial, cal tenir en compte les necessitats dels nens i nenes que han viscut situacions de confinament dures i que necessiten la relació amb les educadores i educadors, els espais, i la companyia d’altres infants, en un entorn educativament estimulant i protector com el de les escoles bressol. El servei ha de servir també per atendre les famílies que no es poden acollir a alternatives de teletreball i han de continuar la seva feina presencial per mantenir els seus llocs de feina.

Les actuals 101 escoles bressol municipals obriran portes per a l’atenció als infants dilluns vinent 15 de juny, i durant l’actual setmana faran els preparatius oportuns. La decisió s’ha pres un cop el Procicat va aprovar ahir diumenge la modificació del Pla marc d’obertura de centres educatius del Departament d’Educació, atenent les propostes de millora plantejades per l’Ajuntament de Barcelona, a la vista l’evolució de la pandèmia, i d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

La reobertura es produeix previ reconeixement per part de la Generalitat de la dificultat de mantenir permanentment la distància física durant tota la jornada. La modificació del Pla d’Obertura del Departament d’Educació també recull que es procurarà planificar les activitats atenent als criteris de mantenir les distàncies físiques en la mesura del possible. L’existència de grups estables de 5 infants per aula, la proposta d’activitats que utilitzin pocs materials i la priorització d’activitats a l’aire lliure i en entorns ben ventilats i amb bona neteja i desinfecció minimitzarà la possibilitat de contagi.

Aquest era un punt clau del Pla d’Obertura que l’Ajuntament va presentar a les autoritats sanitàries, educatives, i al Procicat. Es va fer així perquè era necessari comptar amb el seu aval perquè l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona oferís el servei d’escola bressol amb garanties de seguretat vers els infants i les famílies, i perquè les pròpies educadores i educadors poguessin desenvolupar plenament la seva feina, amb seguretat, i minimitzant els riscos amb les mesures de protecció oportunes.

En les darreres setmanes l’Institut Municipal d’Educació i els equips de les escoles han treballat intensament per elaborar aquest Pla d’Obertura de les bressol amb la convicció que l’educació i l’atenció als infants és un servei essencial que cal facilitar i que, per tant, calia esmerçar tots els esforços per fer-ho possible amb condicions suficients de seguretat i salut laboral, i atenent les indicacions sanitàries canviants i pertinents en cada fase. 

El servei de bressol en el context de desconfinament

En aquest context excepcional de desescalada del confinament per la pandèmia de la Covid-19, el servei educatiu es reprendrà el dilluns 15 de juny i fins el 15 de juliol, en horari de dilluns a divendres, de 9 h a 15 h (que correspon al calendari i horari habitual d’estiu), i amb servei d’acollida de 8 h a 9 h. També s’inclou el servei de menjador (esmorzar i dinar), que es fa ja habitualment a la mateixa aula de l’infant, ja que es considera que és un element fonamental en la funció pedagògica en l’educació infantil. Aquesta és una altra de les modificacions que l’Ajuntament va sol·licitar que es fes a la Generalitat.

Les escoles compten amb un pla de restabliment que conté les mesures organitzatives i elements i pràctiques de protecció individual i col·lectiva, i organitzaran els espais i les activitats seguint totes les mesures higièniques i sanitàries recomanades: sectorització dels espais comuns i el pati, itineraris interns i recorreguts d’entrada i sortida al centre o entrada esglaonada dels infants, entre d’altres.

Un cop finalitzi el curs tal com estava previst, el dia 15 de juliol, la gran majoria d’escoles bressol ofereixen casals durant la segona quinzena de juliol, coneguts com a “bressol d’estiu” en el marc de la Campanya de Vacances d’Estiu. Aquests casals s’ofereixen a través d’un servei organitzat per les associacions de famílies, d’acord amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. A més, algunes d’elles estan treballant per allargar-los també durant l’agost, de manera excepcional aquest any, en el marc del Pla d’estiu extraordinari, per les majors necessitats de conciliació familiar i laboral derivades de la Covid-19.

Criteris de prioritat per accedir a les escoles bressol

Els infants que podran anar a l’escola seran els qui durant el curs actual 2019-2020, estaven matrículats als grups 1-2 anys i als grups 2-3 anys, de les escoles bressol municipals, no s’atendran infants matriculats aquest curs als grups 4 mesos-1 any. El Pla d’Obertura del consistori inclou criteris addicionals a l’hora d’establir quines famílies tindran prioritat per l’accés al servei. La instrucció del Departament d’Educació estableix com a únic criteri el fet que els progenitors hagin de realitzar treball presencial sense poder flexibilitzar-ho o acollir-se a mesures de conciliació laboral i familiar. L’Ajuntament ha afegit que, un cop aquestes famílies hagin estat ateses, tindran prioritat les famílies en situació de vulnerabilitat social i les monoparentals.

Si hi ha més demanda per part de les famílies que oferta per part de l’escola, es realitzarà un sorteig amb el mateix criteri amb què es fa l’adjudicació durant el procés de preinscripció. En cas que hi hagi més oferta que demanda en alguna escola, les places sobrants s’assignaran a les famílies de la mateixa bressol que pertanyin a grups de vulnerabilitat social o a famílies monoparentals.

Pla adaptable a la realitat de cada escola bressol

Durant el darrers dies, cada direcció d’escola ha contactat amb totes les educadores i educadors dels seus equips per saber de quina plantilla efectiva pot disposar cada escola bressol. El nombre de professionals de cada escola es completa amb la dotació del personal de suport educatiu. La informació sobre la plantilla disponible és fonamental, juntament amb el nombre d’estances de cada escola, per saber quants infants pot acollir cada bressol en aquestes circumstàncies excepcionals.

En aquest sentit, l’oferta de places de bressol en les condicions actuals de fase 2 de desescalada (amb un màxim de cinc infants per grup), així com els requeriments sanitaris porten a reduir a una quarta part de la seva capacitat habitual les places de la xarxa d’escoles bressol municipals. És a dir, el servei es podrà prestar per a un màxim de prop de 2.000 famílies. En una primera fase de recollida de demandes per part de les famílies amb declaració d’impossibilitat de teletreballar s’ha evidenciat suficient demanda de servei per obrir tota la Xarxa d’escoles bressol municipals.