Oferta educativa de 4 a 18 anys

Les propostes estan pensades per a infants, joves i adults per tal de facilitar la pràctica i la formació musical amateur de qualitat, i també, per preparar l’alumnat especialment capacitat i interessat a seguir estudis professionalitzadors.
L’oferta educativa de l’EMM Can Fargues s’organitzarà en dos tipus de formats: formació a llarg termini amb objectius per assolir en un període plurianual, i formació a curt termini amb objectius per assolir en un any o períodes més curts.

Cada programa determinarà el nombre de places en relació amb:

 • Les agrupacions que tindrà l’escola: banda, big band, orquestra de corda, orquestra de cambra, orquestra simfònica, grup de percussió, combos de música moderna i jazz, ensembles, grup d’arrel-fusió, grups de música tradicional, agrupacions corals, entre altres possibles.
 • Les edats dels alumnes o especificitats del conjunt.

Formació de llarga durada

 • INICIACIÓ PER A INFANTS D’ENTRE 4 I 8 ANYS
  Propostes actives basades en l’audició, la cançó, la dansa i el moviment. A partir dels 7 anys, s’inicia la pràctica instrumental en petits grups d’alumnes. Els alumnes poden fer cant coral i participar en conjunts Orff.
 • FORMACIÓ BÀSICA PER A ALUMNAT D’ENTRE 9 I 12 ANYS
  Fins als 12 anys la pràctica instrumental és l’eix vertebrador de l’aprenentatge musical i es potencia la participació en agrupacions corals i instrumentals. Es desenvoluparan competències tècniques i musicals bàsiques que conduiran a un primer grau d’autonomia, i continguts en l’àmbit del llenguatge musical. En aquest cicle també es dóna suport als alumnes que volen accedir a les proves d’accés a grau professional.
 • FORMACIÓ AVANÇADA I APROFUNDIMENT PER A ALUMNAT DE 12 A 18 ANYS
  Aprofundiment en les competències tècniques i musicals amb l’instrument i en les diferents tècniques interpretatives, sigui individualment o en grup. La participació a diferents agrupacions és el centre de l’aprenentatge. Per a aquells alumnes amb especial capacitat i interès es donarà suport i acompanyament per facilitar l’accés a estudis professionalitzadors.
 • PROGRAMES DIRIGITS A ALUMNAT MAJOR DE 18 ANYS
  Proposta d’activitats instrumentals i vocals dirigides a alumnat major de 18 anys amb interès per la pràctica musical, principalment en grup.

Formació de curta durada

Conjunt d’activitats amb una durada igual o inferior a un curs escolar (10 mesos) i sense caràcter de continuïtat:

 • Tallers
 • Tallers de música per a nadons
 • Classes magistrals
 • Projectes
 • Cursos monogràfics
 • Seminaris
 • Altres...