Contacte

Contacte:

Escola Municipal de Música Can Fargues
Av. Frederic Rahola, 2-8 - 08032 Barcelona
Telèfon: 93 639 53 77  /  93 639 53 83
Correu electrònic: emmcanfargues@bcn.cat
Coordinació de benestar i protecció (Protocol de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual): benestaremmcanfargues@bcn.cat

Horaris:

Secretaria: De dilluns a divendres de 10 a 14 h. i de 15 a 20.30 h.