Pla d'emergència

El pla d'emergència consisteix a organitzar els recursos existents davant d'un incendi per tal d'assegurar la vida de les persones i minimitzar els danys materials.

L'evacuació és la sortida organitzada de les persones d'un edifici i s'ha de considerar com un mitjà de protecció per garantir la integritat física de tots els ocupants.

Una vegada a baix anirem tots al punt de trobada:
Cantonada dels carrers Frederic Rahola i Mossèn Josep Bundó

 

Actuacions personalitzades

Assignació de persones que tindran alguna responsabilitat concreta dins el pla d'emergència.

Responsable de donar l'alarma i trucar als bombers: Conserge

Substitut: Personal administratiu

 

Tasques que cal realitzar en l'evacuació:

 • En rebre l'avís d'incendi, ha d'activar l'alarma i trucar als bombers.
 • Tancar la clau general del subministrament elèctric.
 • Tancar la porta de l’entrada principal (les famílies que siguin al replà, s’afegiran al pla)

 

Cap d'emergència: Conserge
Substituts: Personal administratiu i Directora del Centre

 

Tasques que cal realitzar en l'evacuació:

 • Decidir les mesures que s'hagin de prendre.
 • Comprovar que totes les aules han quedat buides.
 • Ser informat de totes les incidències per part de la resta del professorat.
 • Rebre i mantenir la comunicació amb els bombers i la policia.
 • Informar als bombers si hi ha algun alumne que no s’ha pogut evacuar.

 

Professorat

Tasques que cal realitzar en l'evacuació:

 • Complir les instruccions del cap d’emergència.
 • Tancar les portes i finestres de l’aula i comprovar que es pot realitzar l’evacuació.
 • Sortir per la sortida d’emergència, i si no és possible per la porta principal.
 • No agafar res que sigui a l’aula.
 • Fer que l’alumnat surti en ordre.
 • Si es troba un alumne al passadís, farem que s’afegeixi al pla d’evacuació.
 • Un cop al punt de trobada fer el recompte del seu alumnat i informar-ne al cap d’emergència.

En cas de no poder efectuar el pla d’evacuació es realitzarà el confinament. En el confinament ens quedarem organitzadament dintre de l’edifici, tancant portes y finestres de l’aula si el fum o el perill ve de fora.

 • Protegir-se a l’aula o l’espai més adient de manera efectiva, tancar la porta (i posar-hi jerseis, jaquetes, etc. per tal d’evitar que el fum entri a l’aula) i obrir les finestres.
 • Mantenir l’alumnat en ordre.

 

Alumnes
Si un alumne detecta un incendi ha d’avisar ràpidament el professor/a que tingui més a prop i esperar les seves instruccions.

Tasques que cal realitzar en l'evacuació:

 • NO agafar els objectes personals i esperar les instruccions del professor/a.
 • Sortir de l’aula en fila, sense córrer ni tornar enrere.
 • Seguir el professor que fa de guia i anar al punt de trobada prèviament establert.
 • Els alumnes que surtin amb el grup d’una classe que no sigui la seva, un cop al punt de trobada es quedaran sempre amb el professor amb qui han sortit de l’edifici.