Itineraris de llarg recorregut

Les propostes estan pensades per a infants, joves i adults per tal de facilitar la pràctica i la formació musical de qualitat, i també, per preparar l’alumnat especialment capacitat i interessat a seguir estudis professionalitzadors.

Cada programa determinarà el nombre de places en relació amb:

  • Les agrupacions que tindrà l’escola: banda, orquestra de corda, orquestra de cambra, orquestra simfònica, grup de percussió, combos de música moderna i jazz,grup d’arrel-fusió, grups de música tradicional, agrupacions corals, entre altres possibles.
  • Les edats dels alumnes o especificitats del conjunt.

     

OFERTA EDUCATIVA

  • INICIACIÓ PER A INFANTS D’ENTRE 4 I 8 ANYS: Propostes actives basades en l’audició, la cançó, la dansa i el moviment. A partir dels 7 anys, s’inicia la pràctica instrumental en petits grups d’alumnes. Els alumnes poden fer cant coral i participar en conjunts Orff.
  • FORMACIÓ BÀSICA PER A ALUMNAT D’ENTRE 9 I 12 ANYS: Fins als 12 anys la pràctica instrumental és l’eix vertebrador de l’aprenentatge musical i es potencia la participació en agrupacions corals i instrumentals. Es desenvoluparan competències tècniques i musicals bàsiques que conduiran a un primer grau d’autonomia, i continguts en l’àmbit del llenguatge musical. En aquest cicle també es dóna suport als alumnes que volen accedir a les proves d’accés a grau professional.
  • FORMACIÓ AVANÇADA I APROFUNDIMENT PER A ALUMNAT DE 12 A 18 ANYS: Aprofundiment en les competències tècniques i musicals amb l’instrument i en les diferents tècniques interpretatives, sigui individualment o en grup. La participació a diferents agrupacions és el centre de l’aprenentatge. Per a aquells alumnes amb especial capacitat i interès es donarà suport i acompanyament per facilitar l’accés a estudis professionalitzadors.
  • PROGRAMES DIRIGITS A ALUMNAT MAJOR DE 18 ANYS: Proposta d’activitats instrumentals i vocals dirigides a alumnat major de 18 anys amb interès per la pràctica musical, principalment en grup.