Documentació

Normes d'organització i funcionament del centre Descarregar
Orientacions en l’organització de l’obertura de les escoles municipals de música de Barcelona. Curs 2021-2022 Descarregar
 

Pla General Anual:

  • Programació General Anual 2022-2023 Descarregar
  • Pla d’actuació per al curs 2020‐2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia Descarregar
  • Programació General Anual 2019-2020 Descarregar
     

Memòries: