Cancel·lades les quotes a les escoles municipals de música.

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) no cobrarà les quotes de les escoles municipals de música ni del Conservatori ni de les escoles bressol, fins que puguin tornar a obrir. Aquesta mesura afecta els gairebé 11.400 alumnes matriculats en aquests centres.

L’IMEB no cobrarà les quotes d’escolarització ni les de menjador de les escoles bressol municipals fins que puguin tornar a obrir els centres, tancats arran de la situació excepcional generada per la pandèmia de la Covid-19. Tampoc no es cobraran els dies en què no es pugui fer classe a les escoles municipals de música de Barcelona ni al Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

L’IMEB ha informat les famílies de tot l’alumnat sobre aquestes mesures.

En conjunt, les 5 escoles municipals de música ofereixes servei a 2.450 infants i joves, el Conservatori Municipal de Música, a 547 alumnes; i les 101 escoles bressol municipals de Barcelona donen servei a 8.400 infants.

 

Compartiu aquest contingut