Tallers d'adults

Proposta d'activitats instrumentals i vocals dirigides a alumnat major de 18 anys amb interès per la pràctica musical. L'activitat és en grup.

L'import del taller s'abonarà en un sol pagament a l'inici del curs, via domiciliació bancària.
Documentació a aportar per a la matrícula:
Resguard de preinscripció.
Fotocòpia del D.N.I.
Una fotografia mida carnet.
Les dades bancàries per omplir el document SEPA.
En el cas d'adults que hagin fet anteriorment algun taller a l'escola, tant sols farà falta que aportin les dades bancàries, la resta de documentació no caldrà.

Compartiu aquest contingut