Número de desempat per l’ordenació de sol·licituds a les escoles municipals de música

Avui, dimecres 29 de maig de 2024, a les 10 hores, s’ha realitzat el sorteig públic per determinar el número a partir del qual es farà l’ordenació de les sol·licituds presentades a les Escoles Municipals de Música de Barcelona per al curs 2024-2025.

Aquest número haurà de resoldre les situacions d’empat que s’han produït en el procés de preinscripció, de conformitat amb la normativa vigent i que estableix el procediment d’admissió d’alumnat a les Escoles Municipals de Música Can Fargues, Can Ponsic, Eixample – Joan Manuel Serrat, Nou Barris i Sant Andreu – Mestre Pich Santasusana per al curs 2024-2025. Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, s’ha utilitzat el procediment previst i el nombre resultant de l’extracció de les nou boles ha estat:

4

6

0

7

9

0

1

9

2

Aquest nombre es dividirà pel nombre total de sol·licituds per a cada oferta on es produeixi empat i es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix.

Aquestes seran les properes fases del procés de preinscripció del curs 2024-2025:

 • Publicació relació baremada de sol·licituds a la pàgina web de cada escola:
  30 de maig de 2024, a partir de les 17 hores.
 • Termini de reclamació a les relacions baremades, presencial, amb cita prèvia:
  del 31 de maig al 4 de juny de 2024.
 • Publicació relació d'alumnat admès amb consulta en línia, presencial, cita prèvia:
  11 de juny de 2024, a partir de les 17 hores.
 • Calendari de matrícula dels nous admesos i sol·licitud de bonificacions:
  del 12 al 20 de juny de 2024.

 

Compartiu aquest contingut