Cessió d'espais

Regulació dels preus públics pels serveis de cessió d'ús d'espais i altres prestacions.

Resolució aprovada per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona.

PREUS DELS ESPAIS

Sala d'audicions: >100 persones
68 EUR (1 hora)     |     150 EUR (3 hores)     |     204 EUR (4 hores)

Aules:
22 EUR (1 hora)     |     50 EUR (3 hores)     |     68 EUR (4 hores)

Nota: sobre aquests preus públics, s'ha d'aplicar l'impost sobre el valor afegit (el 21%).

Aquests preus inclouen les despeses de neteja i de calefacció o d'aire condicionat. Aquests preus no inclouen el servei d'obertura i de vigilància del centre ni la neteja extraordinària, que es facturaran segons preus de les empreses externes que realitzin el servei.

ALTRES PRESTACIONS

Piano de cua:
60 EUR (1 hora)     |     182 EUR (4 hores)

Piano de cua més backline, faristols, cadires i equip de so:
68 EUR (1 hora)     |     204 EUR (4 hores)

Nota: sobre aquests preus públics, s'ha d'aplicar l'impost sobre el valor afegit (el 21%).

Si la demanda d'espais comporta un ús periòdic setmanal o un ús periòdic mensual i té una durada d'un curs escolar, caldrà establir amb l'entitat un acord de col·laboració que fixarà les contraprestacions que l'entitat aporti en benefici de l'activitat musical de l'escola.

En el cas que la demanda de cessió d'ús d'espais sigui realitzada per alguna de les institucions o de les persones següents:

  • Ajuntament de Barcelona i organismes dependents de l'Ajuntament.
  • Consorci d'Educació de Barcelona.
  • personal docent del centre.

I sempre que no afecti el funcionament regular del centre, s'aplicaran aquests criteris:

  • reducció (20%) en el preu hora del lloguer d'espais per activitats externes del personal docent del centre sempre que no cobrin entrada ni percebin cap remuneració.
  • cessió gratuïta dels espais a l'Ajuntament de Barcelona i als organismes dependents de l'Ajuntament de Barcelona sempre que organitzi l'activitat el mateix organisme.
  • cessió gratuïta dels espais al Consorci d'Educació de Barcelona sempre que organitzi l'activitat el mateix Consorci d'Educació de Barcelona.

En tots els casos les entitats organitzadores hauran de cobrir les despeses de neteja, de vigilància o d'afinació d'instruments que generi l'activitat organitzada.

Cal adreçar les peticions a la secretaria de l’escola de música per la qual es fa la sol·licitud.

SALA D'AUDICIONS

Característiques generals
- 140 localitats
- Piano de cua
- Accés en ascensor per a persones amb mobilitat reduïda 

Característiques tècniques
- Equip de so
- Estudi de gravació
- Equipament per a projector audiovisual
- Micro

ALTRES ESPAIS
Feu la vostra sol·licitud a través del formulari de petició d'espais

FOTOS

AUDITORI
Més informació i reserves: truqueu al 93 518 61 10 de 17 a 20 hores (Begoña)​

Característiques generals
- Aforament: 202 cadires fixes.
- Escenari amb accés a backstage.
- Equip de so.
- Equip de projecció.
- Il·luminació d'escenari.
- Piano de cua.
- Altres instruments (bateria, baix elèctric, instruments de percussió...)

FOTOS

SALA D'AUDICIONS

- Aforament: 70 persones
- Sense cadires fixes. Poden col·locar-se segons necessitats
- Piano de cua
- Calefacció (aire acondicionat no disposa)
- Bateria i instruments de percussió disponibles
- Amplificadors
- Teclats