Cessió d'espais

Regulació dels preus públics pels serveis de cessió ús d'espais i altres prestacions del servei d'ús d'espais. Curs 2019-2020.

Resolució aprovada per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcleona, en sessió del dia 31 de gener de 2019.

PREUS ESPAIS

Sala audicions > 100 pax
68 EUR (1 hora)     |     150 EUR (3 hores)     |     204 EUR (4 hores)

Aules
22 EUR (1 hores)     |     50 EUR  (3 hores)     |     68 EUR (4 hores)

Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar l'impost sobre el valor afegit (tipus del 21%).
Aquests preus inclouen despeses de neteja, calefacció/aire condicionat. No inclouen el servei d'obertura i vigilància del centre ni la neteja extraordinària, que es facturaran segons preus de les empreses externes que realitzin el servei.

ALTRES PRESTACIONS

Piano de cua
60 EUR (1 hora)     |     182 EUR (4 hores)

Piano  de  cua  més back line, faristols, cadires i equip de  so 
68 EUR (1 hores)     |     204 EUR  (4 hores)

Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar l'impost sobre el valor afegit (tipus del 21%).

Si la demanda d'espais comporta un ús periòdic setmanal o mensual i de durada d'un curs escolar, caldrà establir amb l'entitat un acord de col·laboració que fixarà les contraprestacions que l'entitat aporti en benefici de l'activitat musical de l'escola.

En el cas de que la demanda de cessió d'ús d'espais sigui realitzada per alguna de les institucions o persones següents:

  • Ajuntament de Barcelona i organismes dependents de l'Ajuntament.
  • Consorci d'Educació de Barcelona.
  • Personal docent del centre.

I sempre que no afecti el funcionament regular del centre, s'aplicaran aquests criteris:

  • reducció (20%) en el preu hora del lloguer d'espais per activitats externes del personal docent del centre sempre i quan no cobrin entrada ni percebin cap tipus de remuneració.
  • cessió gratuïta dels espais a l'Ajuntament de Barcelona i als organismes dependents de l'Ajuntament de Barcelona sempre que organitzi l'activitat el propi organisme.
  • cessió gratuïta dels espais al Consorci d'Educació de Barcelona sempre que organitzi l'activitat el propi Consorci.

En tots els casos les entitats organitzadores hauran de cobrir les despeses de neteja, vigilància o afinació d'instruments que generi l'activitat.

Cal adreçar les peticions a la secretaria de l’escola de música per la que es fa la sol·licitud.

 

SALA D'AUDICIONS

Característiques generals
- 140 localitats
- Piano de cua
- Accés en ascensor per a persones amb mobilitat reduïda 

Característiques tècniques
- Equip de so
- Estudi de gravació
- Equipament per a projector audiovisual
- Micro

ALTRES ESPAIS
Feu la vostra sol·licitud a través del formulari de petició d'espais

Fotos de la sala d'audicions:

AUDITORI
Més informació i reserves: truqueu al 93 351 02 77 de 17 a 20h (Mercè)​

Característiques generals:
- Aforament: 202 cadires fixes.
- Escenari amb accés a backstage.
- Equip de so.
- Equip de projecció.
- Il·luminació d'escenari.
- Piano de cua.
- Altres instruments (bateria, baix elèctric, instruments de percussió...)

FOTOS DE L'AUDITORI

SALA D'AUDICIONS

- Aforament: 70 persones
- Sense cadires fixes. Poden col·locar-se segons necessitats
- Piano de cua
- Calefacció (aire acondicionat no disposa)
- Bateria i instruments de percussió disponibles
- Amplificadors
- Teclats