Contacte

Contacte:

Escola Municipal de Música Can Ponsic
Av. J.V. Foix, 55 interior - 08034 Barcelona
Telèfon:  93 511 21 04
Correu electrònic: emmcanponsic@bcn.cat
Coordinació de benestar i protecció (Protocol de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual): benestaremmcanponsic@bcn.cat

Horaris:

Secretaria: De dilluns a divendres de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h.