Presentació

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona és titular de cinc escoles de música, que disposen d’un equipament propi. Tenen com a finalitat principal la de promoure l’afició a la música i el seu caràcter és eminentment pràctic. S’hi ofereix un ampli ventall d’activitats per a l’aprenentatge i la pràctica musical en diferents estils, individualment, en agrupació o grups corals, dirigides a totes les edats i capacitats.

La funció de les escoles municipals de música de Barcelona no és únicament formativa, sinó també social i cultural, i en aquest sentit, s’hi promouen audicions, concerts, intercanvis i trobades, amb la participació de tot l’alumnat o amb músics convidats. Per a aquells alumnes amb especial capacitat i interès, es facilita l’accés a estudis professionalitzadors.

L’Escola Municipal de Música Can Ponsic es va posar en funcionament el curs 2001-2002. Actualment, L’Arc, taller de música fundació privada és l’entitat adjudicatària del contracte de gestió de serveis de l’escola. L’escola és oberta a tothom i el seu objectiu és acostar la música a tots els públics: als alumnes per mitjà de la pràctica i a la resta de ciutadans de l’entorn amb múltiples activitats de projecció exterior. El professorat de l’escola són músics professionals en actiu i tenen una llarga experiència en el camp de la pedagogia. L’EMM Can Ponsic ofereix atenció especialitzada i integradora a alumnes amb capacitats diverses.

Algunes de les activitats de projecció exterior es porten a terme en estreta col·laboració amb el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, en particular els seminaris mensuals per als especialistes de música de les escoles públiques o concertades del barri. També es fan audicions per als alumnes de les mateixes escoles i per a les d’educació especial.

L’EMM Can Ponsic és en una casa senyorial del 1849 que consta al catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic de Barcelona. L’edifici és compartit amb la Guàrdia Urbana del districte de Sarrià-Sant Gervasi, i el jardí que l’envolta és un parc obert al públic