Oferta educativa per majors de 18 anys

L'oferta és la següent:

  • Cor de Noies
  • Cor Jove
  • Cor Mixt
  • Orquestra Jove
  • Música de cambra