Pla de reobertura i posada en funcionament de l'EMM Can Ponsic

Pla de reobertura i posada en funcionament

de l’EMM Can Ponsic

Introducció

El document d’instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius del Departament d’Educació aprovat pel PROCICAT el dia 20 de maig , exposa entre altres, els aspectes fonamentals per la prestació dels servei als centres d’ensenyaments de règim especial, entre els que es troben les escoles de música, i és el marc de referència d’aquest pla.

El pla de reobertura i posada en funcionament dels centres d’ensenyaments musicals: EMM i CMMB en fase 2 de l’estat d’alarma”, que es descriu a continuació, concreten els aspectes rellevants per reiniciar l’activitat educativa, de forma presencial, a l’EMM Can Ponsic.

Mesures generals

Professors i alumnes que assiteixin a l’escola hauran omplert el document de declaració responsable conforme la seva assitència al centre no representa cap perill i el lliuraran a secretaria en arribar.

Tots els espais de la planta baixa de l’escola (secretaria, lavabo i les tres aules que hi ha) hauran estat degudament netejats pel personal de l’empresa “Recursos solidaris” que habitualment n’és l’encarregada. No s’utilitzaran altres espais.

Els professors s’encarregaran de la neteja dels instruments (pianos, banquetes i violins) amb solució hidroalcohòlica.

Represa de classes a alumnes que es presenten a les proves d’accés a grau mitjà

Professora que farà classes

Mireia Hernàndez Nubiola

Alumna que assistirà a classes de piano i llenguatge musical

E.R.A.

Mesures higièniques preventives

Les classes es reprendran de forma presencial el dijous 11 de juny. Tindran lloc a hores convingudes entre la professora i alumna i es faran a l’aula Yamaha de la planta baixa que té accés molt directe des de fora, disposa de piano de mitja cua, és espaiosa  (24 m2) i té molt bona ventilació.

L’entrada a l’escola es farà amb mascareta per la porta de secretaria. Professora i alumna aniran directament a l’aula on faran les classes.

Una i altra es rentaran les mans abans i després de cada sessió de treball i mantindran a distància de més de 2 m. durant tota l’estona.

El teclat i la banqueta del piano es netejaran  amb solució hidroalcohòlica abans i després de cada sessió. També es netejarà la taula on es faran les sessions teòriques. L’alumna portarà tot el material necessari de casa seva i se’l tornnarà a endur.

 

Exercicis musicals d’alumnes més grans de vuit anys preinscrits al centre

Professors que faran les proves

 

Mireia Hernández Nubiola, també farà funcions de secretaria

Abel Castilla Casamartina, també farà funcions de secretaria

Mon Monfort Giménez, també farà funcions de secretaria

Àngels Balagueró Baró

Santi Aubert Vayreda

Laia de las Heras Cuscó

Francesc Vidal Vila

 

Alumnes majors de 8 anys que vindran a fer les proves

MM,M

 

Instrument (amb coneixements de l'instrument i llenguatge musical)

Clarinet

 

 

R, G

 

Instrument (amb coneixements de l'instrument i llenguatge musical)

Clarinet

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

R, P

 

Instrument (amb coneixements de l'instrument i llenguatge musical)

Violí

 

 

 

 

     

 

AG, G

 

Instrument (amb coneixements de llenguatge)

Violí

 

 

CF, J

 

Instrument (amb coneixements de llenguatge)

Violí

 

 

DC, A

 

Instrument (amb coneixements de llenguatge)

Violí

 

 

DR, A

 

Instrument (amb coneixements de llenguatge)

Violí

 

 

ER, L

 

Instrument (amb coneixements de llenguatge)

Violí

 

 

GC, A

 

Instrument (amb coneixements de llenguatge)

Violí

 

 

GC, B

 

Instrument (amb coneixements de llenguatge)

Violí

 

 

GA, M

 

Instrument (amb coneixements de llenguatge)

Violí

 

 

ML, G

 

Instrument (amb coneixements de llenguatge)

Violí

 

 

NG, N

 

Instrument (amb coneixements de llenguatge)

Violí

 

 

PM, M

 

Instrument (amb coneixements de llenguatge)

Violí

 

 

RR, C

 

Instrument (amb coneixements de llenguatge)

Violí

 

 

SB, F

 

Instrument (amb coneixements de llenguatge)

Violí

13

 

 

     

 

R, P

 

Orquestra de corda grans, (amb coneixements previs)

Orquestra de corda grans

 

 

 

 

     

 

AG, G

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Mitjans

 

 

DO, P

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Mitjans

 

 

FG, P

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Mitjans

 

 

GC, A

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Mitjans

 

 

GC, B

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Mitjans

 

 

GA, M

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Mitjans

 

 

 

 

 

 

 

 

MM, O

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Mitjans

 

 

MC, C

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Mitjans

 

 

PC, I

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Mitjans

 

 

RR, C

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Mitjans

 

 

SB, F

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Mitjans

 

 

VR, E

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Mitjans

 

 

 

 

     

 

MC, A

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Grans

 

 

PS, G

 

Branca Coral (prova de veu)

Coral Infantil Grans

 

 

             

Dates i horaris de les proves

Dilluns 15 de juny a partir de les 4.30 de la tarda, proves de llenguatge i d’aptitud per al violí per als 13 alumnes que volen iniciar-se en aquest inestrument. I per a un alumnes de clarinet.

Dimecres, 17 de juny, a partir de les 4.30, proves per als alumnes que han demanat plaça a les corals.

Hem donat hores als alumnes que hi assistiran de 2 en 2 , o de 3 en 3, espaiats cada vint minuts.

Hem demanat molta puntualitat a l’arribada i la recollida.

 

Hi ha una alumna preinscrita a violí i un alumne preinscrit a clarinet que , de moment, viuen a Luxemburg. Aquests dos alumnes faran les proves a distància. 

Ubicació

Les proves es faran a les dues aules més grans de la planta baixa, sala Mompou (66 m2) i Felip Pedrell (36 m2) que permeten que els dos alumnes i els dos professors que hi assistiran respectin les distàncies en tot moment.

Totes dues aules tenen accés directe des del jardí.

Els familiars que acompanyin els alumnes s’esperaran a fora.

En cas que plogui, els dos familiars que s’han d’esperar poden estar a secretaria. No hi haurà cadires ni cap altre element de mobiliari.

Mesures higièniques preventives

Professors, alumnes i acompanyants portaran mascareta.

Els nens que hagin de cantar se la treuran en aquell moment.

Els alumnes es rentaran les mans en arribar i en marxar. Els professors se les rentaran en arribar, entre grup i grup d’alumnes que rebin i en marxar.

Activitat al centre

La resta d’activitat del centre (seguiment dels alumnes) se seguirà fent a distància fins el 19 de juny que acabarà el curs.

El tancament de curs i organització del curs 2020-21 es farà, en part a distància i en part presencialment, sobretot per part de l’equip directiu.

 

Barcelona, 10 de juny de 2020

 

Mireia Hernàndez

directora

Compartiu aquest contingut