Comença el curs a les 5 escoles municipals de música

Avui 21 de setembre s’inicia el curs 2020-2021 a les 5 escoles municipals de música de la ciutat i al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. El curs comença en modalitat presencial a tots aquests equipaments municipals i s’han establert les corresponents mesures de seguretat sanitària davant la Covid-19.

Els plans implementats de reobertura dels centres han contemplat la redistribució dels espais per tal que hi hagi 1,5m de distància com a mínim entre persones, ampliant aquest espai fins als 2,25m2 en el cas d’instruments de vent i fins a 3m2 en els grups de coral.

L’alumnat major de 12 anys haurà d’esperar fora del centre fins que comencin les classes i les famílies no hi podran accedir. Les entrades es faran de forma esglaonada amb un responsable a cada accés. S’hauran de ventilar els diferents espais un mínim de 10 minuts entre classe i classe, i en la mesura del possible, es mantindran les finestres obertes en tot moment. Els instruments també es desinfectaran després que l’utilitzi cada alumne. A banda, no es podran fer activitats amb públic ni reunions presencials amb més de 10 persones.

En cas que sigui necessari prendre mesures per a evitar contagis per la covid-19 o les circumstàncies així ho requereixin, les classes es podran realitzar de forma mixta o telemàtica.

Més de 80 professionals dels centres d’ensenyaments musicals han rebut formació a càrrec de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per abordar procediments d’actuació, atesa l’especificitat i singularitat dels ensenyaments musicals, especialment en aquelles especialitats en què cal prendre mesures més estrictes, com són els instruments de vent, els instruments compartits i el cant coral.

 

Compartiu aquest contingut