Itineraris de llarg recorregut

Dirigits a alumnat a partir de 4 anys, són programes amb durada d’almenys un curs escolar i amb continuïtat formativa al centre, segons la progressió i interessos de l’alumnat.

Programes de primer contacte / agrupacions

Iniciació en la pràctica musical/participació en agrupacions

Programes de pràctica bàsica

Instrument en grup, conjunt instrumental o vocal, llenguatge musical

Programes de pràctica aprofundida

Instrument, conjunt instrumental o vocal, llenguatge musical, matèries optatives multidisciplinars

Programes de pràctica intensa

Instrument, conjunt instrumental o vocal, llenguatge musical/harmonia, preparació proves d’accés, matèries optatives multdisciplinars

 

PROGRAMES

Programes de primer contacte/agrupacions: Iniciació en la pràctica musical/participació en agrupacions

Edat

Activitat

4 anys

Música i moviment

5 anys

Música i moviment

6 anys

Música i moviment
Conjunt vocal i d'instrumental

Qualsevol, segons oferta

Conjunt instrumental / conjunt vocal

 

Programes de pràctica bàsica: Instrument en grup, conjunt instrumental o vocal, llenguatge musical

Edat

Activitats

A partir de 7 anys

Llenguatge musical
Instrument en grup
Conjunt vocal i d'instrumental Orff

A partir de 8 anys, sense coneixements musicals previs

Llenguatge musical
Instrument en grup
Conjunt vocal / conjunt instrumental

A partir de 8 anys

Conjunt vocal
Instrument en grup
Conjunt Instrumental gran
Instrument en grup
Ensembles/Música de cambra
Instrument en grup

 

Programes de pràctica aprofundida: Instrument, conjunt instrumental o vocal, llenguatge musical, matèries optatives multidisciplinars

 

Edat

Activitat

A partir de 10 anys

Instrument individual
Llenguatge musical
Conjunt instrumental de gran o petit format/Música de cambra/conjunt vocal
Optatives

 • Laboratori de composició
 • Laboratori d'expressió
 • Laboratori de moviment
 • 2n conjunt instrumental/coral

A partir de 10 anys, sense coneixements musicals previs

Instrument individual
Llenguatge musical
Conjunt instrumental de gran o petit format/Música de cambra/conjunt vocal
Optatives

 • Laboratori de composició
 • Laboratori d'expressió
 • Laboratori de moviment
 • 2n conjunt instrumental/coral

A partir d'11 anys

Instrument individual
Conjunt instrumental de gran o petit format/Música de cambra/conjunt vocal
Optatives (fins límit ràtio)

 • Laboratori de composició
 • Laboratori d'expressió
 • Laboratori de moviment
 • 2n conjunt instrumental/coral

 

Programes de pràctica intensa: Instrument, conjunt instrumental o vocal, llenguatge musical/harmonia, preparació proves d’accés, matèries optatives

Edat

Activitat

A partir d'11 anys

Instrument
Llenguatge musical
Conjunt instrumental de gran o petit format/Música de cambra/conjunt vocal
Preparació proves d'accés
A criteri de l'alumnat, optatives (fins límit ràtio)

 • Laboratori de composició
 • Laboratori d'expressió
 • Laboratori de moviment
 • 2n conjunt instrumental/coral

A partir de 12 anys

Instrument
Llenguatge musical/Harmonia
Conjunt instrumental de gran o petit format/Música de cambra/conjunt vocal
A criteri de l'alumnat, optatives (fins límit ràtio)

 • Laboratori de composició
 • Laboratori d'expressió
 • Laboratori de moviment
 • 2n conjunt instrumental/coral
 • Preparació proves d'accés

A partir de 12 anys

Instrument
Conjunt instrumental de gran o petit format/Música de cambra/conjunt vocal
Optatives (fins límit ràtio)

 • Laboratori de composició
 • Laboratori d'expressió
 • Laboratori de moviment
 • 2n conjunt instrumental/coral