Presentació

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona és titular de cinc escoles de música, que disposen d’un equipament propi. La seva finalitat principal és la promoció de l’afició per la música i el seu caràcter és eminentment pràctic. S’hi ofereix un ampli ventall d’activitats per a l’aprenentatge i la pràctica musical en diferents estils, individualment, en agrupació o grups corals, dirigides a totes les edats i capacitats.

La funció de les escoles municipals de música de Barcelona no és únicament formativa, sinó també social i cultural, i, en aquest sentit, s’hi promouen audicions, concerts, intercanvis i trobades, amb la participació de tot l’alumnat o amb músics convidats. Per a aquells alumnes amb especial capacitat i interès, es facilita l’accés a estudis professionalitzadors.

L’Escola Municipal de Música Nou Barris va ser creada el curs 2007-2008. Està ubicada als baixos d’un edifici d’habitatges de protecció oficial al barri de Porta. Actualment, la gestió del servei és a càrrec de Trànsit SL.  

Basant-nos en l’aprenentatge de música en conjunt, a través dels grups instrumentals i corals, hem intentat potenciar que l’aprenentatge de l’instrument i el treball en conjunt tingui una càrrega molt important en el còmput general d’hores. Les formacions corals i instrumentals són nombroses i d’estils molt variats, des d’orquestres de corda i vent, grups o ensembles d’instruments homogenis i combos de música moderna. L’escola ofereix itineraris de tot tipus, per tal que tothom pugui trobar uns aprenentatges d’acord amb els seus interessos. Treballem amb una gran il·lusió, la qual cosa es materialitza en la gran quantitat de projectes musicals que elaborem cada curs, molts i variats, i ens agrada pensar i desitjar que els anys que els alumnes passaran amb nosaltres els proporcionaran unes vivències que els acompanyaran per sempre.