Documentació

  • Orientacions en l’organització de l’obertura de les escoles municipals de música de Barcelona. Curs 2020-2021 
  • Pla per a la reobertura de l'EMM Nou Barris 2020-2021 Descarregar
  • Pla d’actuació per al curs 2020‐2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia Descarregar
  • Pla Anual del Centre Curs 2019-20
  • Memòria Curs 2018-19
  • Normes, organització i funcionament del centre Descarregar