Documentació

  • Orientacions en l’organització de l’obertura de les escoles municipals de música de Barcelona. Curs 2021-2022 Descarregar
  • Pla per a la reobertura de l'EMM Nou Barris 2020-2021 Descarregar
  • Pla d’actuació per al curs 2020‐2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia Descarregar
  • Pla Anual del Centre Curs 2019-20
  • Normes, organització i funcionament del centre Descarregar

Memòries