Documentació

  • Orientacions en l’organització de l’obertura de les escoles municipals de música de Barcelona. Curs 2021-2022 Descarregar
  • Pla Anual del Centre Curs 2021-2022 (pendent)
  • Normes, organització i funcionament del centre Descarregar

Memòries