Recuperació de la presencialitat a les escoles municipals de música a partir del 8 de febrer.

D’acord amb la RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer (DOGC de 6 de febrer), per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, apartat 15 relatiu a les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació d’acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, les escoles municipals de música de Barcelona, podran reprendre les activitats lectives presencials a partir del 8 de febrer. Des de l’escola us informaran dels horaris i formats previstos.

Compartiu aquest contingut