S’incorpora un simulador de càlcul de bonificacions al web de les escoles municipals de música

Aquesta calculadora és una eina de suport de caràcter orientatiu per a casos estàndard. No obstant això, la tramitació de les sol·licituds de bonificació s’ha de realitzar a l’escola municipal de música on s'hagi formalitzat la matrícula.

Les pàgines web de les escoles municipals de música de la ciutat de Barcelona, EMM Can Fargues, EMM Can Ponsic, EMM Eixample – Joan Manuel Serrat, EMM Nou Barris i EMM Sant Andreu – Mestre Pich Santasusanna, incorporen un simulador de càlcul de bonificacions. Aquesta calculadora és una eina de suport de caràcter orientatiu per a casos estàndard. En concret, l’eina demana introduir diverses dades fiscals com, per exemple, la renda de les persones tutores, el tipus de família, els membres de la família amb discapacitat o el nombre de fills o filles inclòs l’alumne/a. Amb aquestes dades fiscals, aquesta calculadora fa una estimació de la bonificació a la qual es pot optar d'acord amb les particularitats.

No obstant això, la tramitació de les sol·licituds de bonificació s’ha de realitzar a l’escola municipal de música on s’hagi formalitzat la matrícula. Per a més informació, es pot contactar directament amb l’escola municipal de música de la ciutat de Barcelona.

Compartiu aquest contingut