Contacte

Contacte:

Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Pich Santasusana
C. Segadors, 2 - 08030 Barcelona
Telèfon: 93 346 10 94
Correu electrònic: emmsantandreu@bcn.cat
Coordinació de benestar i protecció (Protocol de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual): benestaremmsantandreu@bcn.cat

Horaris:

Secretaria: dijous de 10 a 13 h. i de dilluns a divendres de 16 a 20 h.
Consultes sobre la facturació a les famílies i bonificacions: dimarts d'11 a 13 h. amb cita

Accés:

Autobusos 35, 40, H4, B20. Metro L1 Sant Andreu. Tren RENFE - Sant Andreu Comtal