Presentació

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona és titular de cinc escoles de música, que disposen d’un equipament propi. Tenen com a finalitat principal la de promoure l’afició a la música i el seu caràcter és eminentment pràctic. S’hi ofereix un ampli ventall d’activitats per a l’aprenentatge i la pràctica musical en diferents estils, individualment, en agrupació o grups corals, dirigides a totes les edats i capacitats.

La funció de les escoles municipals de música de Barcelona no és unicament formativa, sinó també social i cultural, i en aquest sentit, s’hi promouen audicions, concerts, intercanvis i trobades, amb la participació de tot l’alumnat o amb músics convidats. Per a aquells alumnes amb especial capacitat i interès, es facilita l’accés a estudis professionalitzadors.

L’Escola Municipal de Música Sant Andreu va iniciar la seva activitat l’any 1993. Està ubicada a les plantes primera i sisena de l’edifici Josep Pallach, al bell mig del barri de Sant Andreu d’ençà la seva fundació. 30 professors i professores són responsables de la formació de més de 500 alumnes.
 

Objectius pedagògics i culturals

 • Concebre l’ensenyament i l’aprenentatge musical al servei de la formació integral de les persones, tenint en compte els innegables valors de socialització de la música.
   
 • Facilitar les eines d’aprenentatge musical bàsiques per a desenvolupar en l’alumnat l’autonomia necessària per a fer música a nivell amateur, potenciant les agrupacions instrumentals i vocals. Fent també un projecte comú de tot el centre que integri els tres eixos bàsics: les agrupacions, l’instrument i el llenguatge musical, de manera transversal i integrada per tal que ajudi a l’alumnat en el seu procés formatiu, entenent l’ensenyament de totes les àrees com un tot que dona sentit a l’aprenentatge.
   
 • Encaminar i facilitar la preparació a l’accés a estudis professionalitzadors, a l’alumnat amb un especial interès i dedicació.
   
 • Promoure les agrupacions musicals que vinculen l’escola de música amb l’entorn social del districte de Sant Andreu així com intercanvis i trobades per a projectar-la a l’exterior.
   
 • Inici de l’aprenentatge instrumental en grup fent servir la pedagogia de grup ternari.
   
Sant Andreu

DOCUMENTS

Fulletó informatiu PDF