Instruccions inici segon trimestre

Recuperen la seva vigència les instruccions de 30 d'octubre de 2020 per a la implementació de la resolució SLT/2700/2020 a les Escoles Municipals de Música de Barcelona, a partir del 7 de gener de 2021 i mentre es mantinguin les mesures imposades per la resolució SLT/1/2021, de 4 de gener de 2021, i no es decreti la seva modificació per l'autoritat competent.

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona fixa les següents instruccions per a la prestació del servei a les escoles municipals de música de Barcelona en modalitat telemàtica:

  1. A partir del dilluns, 11 de Gener, totes les classes s’impartiran de forma telemàtica respectant la durada de les classes i el contingut formatiu previst.
  2. L’escola atendrà els alumnes i les famílies que hagin concertat la visita per motius justificats que no es puguin resoldre de forma telemàtica.
  3. S’aplicaran els preus públics vigents pels serveis educatius de les escoles municipals de música de Barcelona d’acord amb el previst al full de matrícula per al curs 2020/2021 que preveu:
    La formalització de la matrícula comporta l'acceptació expressa de que les classes es puguin realitzar de forma presencial, mixta o telemàtica quan així s'acordi per l'Institut Municipal d'Educació, com a titular dels equipaments escolars, per a evitar contagis per la Covid-19, d'acord amb el pla d'organització del centre pel curs 2020-2021.
 

Compartiu aquest contingut