Andrés FlajszerAndrés Flajszer

Atès que la cartera de serveis és molt àmplia, aquest web actua com a directori dels serveis i ajuts que posem a disposició de tots els barcelonins i barcelonines dins els diversos àmbits d’actuació. L’objectiu és facilitar l’accés a aquesta informació, remetent-vos directament al web del servei i ajut corresponent en cada cas, a més de donar-vos una visió completa de l'oferta existent.

Serveis d’atenció a la ciutadania

  • Atenció telefònica
  • Atenció en línia
  • Atenció presencial
  • Serveis al mòbil
  • Xarxes socials

Telèfons d'emergències

  • Guàrdia urbana
  • Bombers
  • Serveis socials
  • Telèfon d'emergències