Serveis per a la població general i famílies

Coneix el ventall de serveis i ajuts municipals disponibles per a la població general i les famílies.

Atenció a les urgències i emergències socials

Servei d’atenció social permanent i universal, únic a la ciutat, que atén qualsevol situació d’urgència o emergència social durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Més informació

Targeta Barcelona Solidària

Targeta moneder per agilitzar el pagament dels ajuts d'alimentació a famílies sense recursos, vàlida a qualsevol establiment d’alimentació.

Més informació

Temps per tu

Tallers lúdics per a persones amb discapacitat i persones amb dependència per millorar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la resta d’integrants de la família.

Més informació

Fons extraordinari d'ajut d'emergència social per a infants de 0 a 16 anys

Ajuts puntuals d’urgència social que ofereix, a famílies amb infants o adolescents de menys de 16 anys en situació de vulnerabilitat, un recurs econòmic per cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, roba, material escolar i mobilitat.

Més informació

Projectes d'accions comunitàries dels serveis socials bàsics

Conjunt d’accions d’atenció col·lectiva adreçades a grups o col·lectius de persones d’un territori determinat; accions informatives de sensibilització, suport a grups socials i col·lectius per millorar la qualitat de vida de la comunitat, suport a iniciatives veïnals impulsades per entitats del territori, i accions adreçades a la cohesió i transformació social per millorar la realitat del territori.

Més informació

Centre de serveis socials

Centres d'informació, orientació i atenció per tractar els problemes socials que afecten a les persones i a les famílies. Són el lloc on s'hi poden sol·licitar o obtenir informació sobre les diferents ajudes i serveis que ofereix l'Ajuntament de Barcelona.

Més informació

Konsulta'm +22

Servei de suport psicològic gratuït adreçat a la població de més de 22 anys de la ciutat de Barcelona que té per finalitat detectar i atendre de forma preventiva el patiment emocional i els problemes de salut mental.

Més informació

Refugis climàtics

Com a conseqüència del canvi climàtic, les onades de calor son cada cop més freqüents i més excessives afectant a la mortalitat dels grups de població més vulnerables així com també ho fan l'exposició a temperatures fredes. Desde l'Ajuntament de Barcelona, s'ha potenciat una xarxa de refugis per tal que puguin ser utilitzats tot l'any com un espai amb confort tèrmic per a la ciutadania més vulnerable a la calor i al fred.

Més informació

Ajuts per activitats extraescolars

Consulta tots els ajuts disponibles que faciliten l’accés a activitats extraescolars culturals, esportives, tecnològiques i científiques als infants i joves d’entre 6 i 17 anys.

Més informació

Atenció als drets energètics

Consells per reduir l’ús d’energia i aigua, ajuts a persones en situació de precarietat econòmica que no poden pagar el deute i assessorament dels drets energètics.

Més informació

Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

La renda garantida de ciutadania és una prestació social amb la qual s'asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars en situació de pobresa. Té una naturalesa econòmica, és de percepció periòdica i consta de dues prestacions econòmiques: una de garantida i no condicionada i una de complementària, condicionada a un pla d'inclusió social o d'inserció laboral.

Més informació

Programa de millora i manteniment de la llar

Millora de l’habitabilitat, la seguretat estructural i la salubritat de la llar i ajuts per a l’adquisició de parament de la casa de primera necessitat per a habitatges amb greus mancances.

Més informació

Serveis d’intervenció social a l’espai públic

El Servei de Gestió de Conflictes (SGC) actua en situacions de conflicte obert, i també fent una tasca preventiva, recomanant propostes d’actuació per facilitar la convivència, el civisme i la tolerància entre la població.

Més informació

Servei d'Atenció i Suport Grupal

L’atenció grupal és una modalitat d’atenció centrada en la recuperació i la recreació de vincles personals i socials i d’habilitats de relació. Es tracta d’una estratègia fonamental per combatre l’aïllament i facilitar que les persones facin els canvis que creguin més convenients per a la seva vida.

Més informació

Dentista municipal

Servei de dentista gratuït per a les persones en situació de vulnerabilitat. El Servei d’Odontologia Social inclou els tractaments següents: obturacions, higienes i raspats, pròtesi, endodòncies.

Més informació

Telèfons de prevenció de salut mental

Serveis i programes per proporcionar eines perquè les persones que pateixen malestar emocionals o problemes de salut mental puguin afrontar i superar les situacions de dificultat.

Més informació

Servei d'intervenció social de famílies amb menors (SISFAM)

Servei municipal que atén famílies amb infants i adolescents a càrrec que viuen en assentaments. El SISFAM protegeix i garanteix l'escolarització i el seguiment pediàtric així com una intervenció socioeducativa de caràcter comunitari.

Més informació