Esteu aquí

Atenció i suport grupal

L’atenció grupal és una modalitat d’atenció centrada en la recuperació i la recreació de vincles personals i socials i d’habilitats de relació. Es tracta d’una estratègia fonamental per combatre l’aïllament i facilitar que les persones facin els canvis que creguin més convenients per a la seva vida.

El grup, doncs, esdevé una eina important de transformació que reforça les capacitats de les persones mitjançant les relacions i els vincles que s’hi produeixen.

Les persones participants tenen unes necessitats comunes i els i les professionals desenvolupen un treball d’acompanyament en la resolució dels seus problemes o interessos comuns, afavorint l’ajuda mútua, la cohesió de grup i la inclusió social al territori.

Està adreçat a la població en general i a col·lectius específics afectats per una problemàtica o necessitat similar, com, per exemple:

  • Persones cuidadores
  • Grups per a mares o pares amb fills i/o filles menors a càrrec
  • Persones soles o amb escassos vincles i habilitats socials
  • Dones que estan patint o han patit situacions de violència masclista
  • Persones que han d’assumir una nova realitat a causa de la crisi econòmica
  • Grups d’adolescents i joves

Cal demanar cita prèvia al telèfon de Serveis Socials 900922357 i que us adreceu al Centre de Serveis Socials que us correspongui per domicili.