Serveis i ajuts a la ciutadania

Treball

L’Ajuntament, a través de Barcelona Activa, posa a disposició de la ciutadania tots els serveis necessaris per trobar feina, com ara assessorament personalitzat, orientació laboral i acadèmica, intermediació laboral, formació, serveis per a emprenedors i empreses o ajuts a la contractació, entre altres.

Ocupació

 • Programa "Treball als barris"

  Servei pròxim d’assessorament i seguiment individualitzat amb formació i programes de formació–treball segons el barri, per facilitar l’accés a la feina de les persones aturades que viuen en barris d’especial atenció.

  Més informació

 • Formació ocupacional

  Accions formatives en sectors amb possibilitats laborals com ara les TIC, el sector mòbil, els serveis a les persones o el comerç internacional, per a persones a l'atur o que vulguin reorientar el seu perfil professional.

  Més informació

 • Servei d’assessorament personalitzat per a la recerca de feina

  Acompanyament individual per a la recerca de feina o la millora professional, sense cita prèvia.

  Més informació

 • Formació en recerca de feina i desenvolupament professional

  Activitats formatives de curta durada per a la recerca de feina.

  Més informació

 • Servei d’orientació acadèmica i professional a joves

  Activitats formatives de curta durada, assessorament i foment de l’emprenedoria per ajudar les persones joves a decidir el seu futur professional, tant si són estudiants de darrers cursos com si estan aturats.

  Més informació

 • Servei d’intermediació laboral

  Servei d’intermediació d'ofertes i demandes de treball que permet accedir a ofertes de treball.

  Més informació

 • Serveis en línia: Barcelona Treball

  Continguts i aplicacions per a les persones que busquen feina, que volen millorar professionalment o que volen estar informades de les noves tendències al món del treball.

  Més informació

 • Formació tecnològica

  Seminaris i tallers de dos nivells: inicial, per a aquells ciutadans que volen iniciar–se en l’ús de les noves tecnologies; i avançat, amb formació tecnològica per a professionals i pimes.

  Més informació

Empresa

Gran varietat de suport a les empreses de qualsevol tipologia (treball autònom, empresa mercantil, empresa cooperativa i qualsevol altra forma d’economia social i solidària, així com iniciatives d’innovació social), com ara finançament, constitució, cerca de treballadors, transmissió, business landing, localització empresarial, ajuts a la contractació, formació, programes de creixement i de mentoria,
netwotking, etcètera. Informació i atenció integral a l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE), Roc Boronat, 117 o al web Empresa.

 • Ajuts a la contractació per a pimes i autònoms

  “Barcelona es compromet”: ajuts econòmics de fins a 6.000 euros a les empreses per cada contractació de 6 mesos de persones aturades més grans de 40 i més d’un any en situació d’atur, persones aturades amb especials dificultats per  accedir al mercat de treball i joves de programes de Garantia Juvenil de Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona.
  Us animem a consultar el web Empresa per a possibles modificacions d’aquest ajuts i d’altres de nous que es puguin presentar.

  Ves al tràmit

Emprenedoria

 • Sessions informatives

  Sessions informatives diàries per a l’orientació en la creació d’empreses. Adreçades a persones amb idees de negoci que volen conèixer els serveis d’emprenedoria que ofereix la ciutat.

  Més informació

 • Assessorament i acompanyament en la creació d’empreses

  Assessorament i suport en l’elaboració del pla d’empresa, en la recerca de finançament i en l’estudi de viabilitat del projecte.

  Més informació

 • Formació en la creació d’empreses

  Activitats formatives de curta durada orientades a donar eines i recursos (formes jurídiques, fiscalitat, tràmits, llicències, estudis de mercat...).

  Més informació

 • Programes de creació d’empreses

  Programes integrals en formació en gestió empresarial, tutorització individual en l’accés al finançament, accés a xarxes de contactes, entre d’altres, específics en sector estratègics per a la ciutat (turisme, indústries creatives, comerç  electrònic,  medi ambient i energies netes, emprenedoria social i emprenedoria col·lectiva), en sectors més madurs (comerç,  artesania o  construcció) i per a col·lectius (més grans de 45 anys, joves i dones emprenedores).

  Més informació

 • Serveis en línia

  Informes, dossiers i recursos per avaluar, analitzar i concretar les idees de negoci: “Test d’idees”, “Pla d’empresa en línia”, “Les claus per emprendre” i “Ubica’t” (georeferenciació amb bases de dades per a la realització d’estudis de mercat).

  Més informació

 • Espais i serveis d’incubació empresarial

  Espais d’incubació d’empreses amb servei logístics i administratius de qualitat i assessorament especialitzat per a empreses innovadores de nova creació, entitats d’innovació i spin-offs. Mentoria, finançament, espais de coworking...

  Més informació