Situació actual

Arran de la crisi econòmica que ha comportat la pandèmia de la COVID-19, l’Ajuntament de Barcelona ha definit i està executant una estratègia transversal de recuperació econòmica que involucra al conjunt de l’organització municipal. S’han posat en marxa mesures de reactivació per tal de mantenir el teixit empresarial de la ciutat, fomentar l’ocupació de qualitat i el consum local i, en definitiva, impulsar canvis de model per fer de Barcelona una ciutat més resilient, amb un model econòmic amb més cura ambiental i de la salut. Aquestes mesures s’emmarquen en la nova agenda econòmica per a Barcelona —Barcelona Green Deal i altres estratègies. Una síntesi d’aquestes mesures es troba recollida a la guia Barcelona mai s’atura. Guia pràctica de serveis. 55 mesures per a la reactivació econòmica.

En aquest context de reactivació s’emmarca el Pla de Desenvolupament Econòmic per a la reactivació econòmica d’Horta-Guinardó (PDE) 2021–2023, amb l’objectiu global de recuperar i enfortir l’economia del Districte a tres anys vista, malgrat un escenari com l’actual, que presenta encara moltes incerteses pel que fa a la superació de la crisi sanitària i social.

 

El Pla de Desenvolupament Econòmic

portada dossier del Pla de desenvolupament econòmic de Sant Andreu

Aquest Pla és hereu de l’anterior Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó (PDE) 2018–2022 i continua apostant pel desenvolupament econòmic de proximitat, un model de promoció econòmica que parteix dels actius i de les necessitats que té la població d’un territori, que vol minimitzar les desigualtats socials i la distància entre ciutadania i recursos públics, i que es concep a partir d’un enfocament d’economia plural centrada en les persones.

La vocació del present Pla 2021–2023 és actualitzar l’anterior PDE, posant el focus en les intervencions més rellevants i adaptar-les a la situació excepcional que estem vivint. És, també, un document de coordinació i alineació dins l’Ajuntament, i de diàleg i reconeixement amb els actors socioeconòmics del territori.

En el període 2021–2023, que encetem ara, centrarem els esforços en generar reactivació econòmica i intentar pal·liar els efectes de la crisi entre el teixit socioeconòmic i el veïnat del districte d’Horta-Guinardó. Ho farem a partir d’una planificació que consta de sis línies estratègiques i nou objectius que, al seu torn, es desglossen en accions concretes amb impacte al territori i que, de ben segur, s’aniran complementant i actualitzant a partir de les iniciatives que sorgiran tant des d’espais municipals com des del teixit sociocomunitari.

Impulsat pel districte d’Horta-Guinardó i Barcelona Activa, el Pla s’ha elaborat en diàleg amb diferents àrees de l’Ajuntament (Direcció de Comerç, Direcció de Serveis d’Economia Social i Solidària i el programa municipal Pla de Barris) i amb entitats del teixit socioeconòmic dels barris d’Horta-Guinardó, tant associacions de comerciants com entitats que conformen la Xarxa de Foment de l’Ocupació i entitats d’Economia Social i Solidària. Ha estat un procés força àgil i orgànic gràcies al recorregut fet en els darrers anys a nivell d’imbricació de les polítiques d’economia de proximitat a la ciutat i també a Horta-Guinardó.