Diagnosi

Amb 174.799 habitants l’1 de gener de 2020, Horta-Guinardó concentra el 10,5 % de la població de Barcelona. La població ha augmentat lleugerament (en un 1,3 %) amb relació a l’any 2019, com també ha succeït al conjunt de la ciutat (+1 %).

Taula Indicadors demogràfics i sòcio-econòmics de Sant Andreu. 2020

Pel que fa als indicadors d’entorn socioeconòmic, Horta-Guinardó té un Índex de Renda Familiar Disponible de 78, que el situa com el tercer districte amb menor renda per càpita de la ciutat, davant de Sant Andreu i de Nou Barris. El salari mitjà (28.834 €/any) és inferior al del conjunt de la ciutat en prop de 2.000 euros (un 6,8 %), i el percentatge de llars en situació de privació de material severa és pràcticament idèntic al de la mitjana de Barcelona, mentre que el percentatge de persones ateses pels serveis socials municipals (5,8 %, que suposa un col·lectiu de 9.990 persones) està lleugerament per sobre del percentatge del conjunt de Barcelona (5,1 %).

Per consultar tots els indicadors demogràfics, del mercat de treball, de renda familiar i d'activitat econòmica i comercial, descarrega el Pla de Desenvolupament Econòmic d'Horta-Guinardó 2021-2023 en format PDF.