Visites guiades

El Petit Orpheus

  • Foto: S. Guasteví

Modalitats: visita dinamitzada / autoguiada
També versió anglesa
ACTIVITAT ADAPTADA també a grups de persones amb discapacitat visual (amb recursos tàctils i auditius).

Petit Orpheus és una visita de contingut general en la que es fa èmfasi en la classificació dels instruments i les seves característiques organològiques. Permet contextualitzar l'època i l'estil musical dels instruments de la col·lecció a través d’un suport audiovisual. Des de la polifonia fins als inicis de la tecnologia musical, passant per les músiques del món. La visita acaba a la Sala d'interactius, on es poden tocar alguns instruments i experimentar amb ells.

Com que es tracta d'un recorregut temàticament molt ampli, suggerim una tria prèvia segons les preferències o els interessos del grup.

També El Petit Orpheus, speaks English: versió adaptada dels audiovisuals per a escoles amb programa de parla anglesa. Dossier didàctic per aprendre anglès amb vocabulari del món músical. Contacteu: evilardell@auditori.cat

Cal fer reserva prèvia

Us preguem puntualitat: sobretot per a la visita dinamitzada, ja que no es compensarà el temps de demora del grup en la durada de la visita (60 min.)

Descarregueu-vos els materials didàctics (en català):

Orpheus i Petit Orpheus
Annex 01
Annex 02
Annex 03

Fitxa competencial

Objectius i competències bàsiques

Descarregueu-vos els materials didàctics (en anglès):

Orpheus and Little Orpheus exhibition texts
00 Tutorial
01 Music instruments flashcards
02 Anatomy of western music instruments
03 Actions for playing