Blog

Disc perforat de cartró
Projectes de recerca

Neteja i conservació d’un disc de cartró perforat

L’any 2006, a un any del trasllat al nou edifici on som ara, es va iniciar un procés de neteja i restauració d’alguns dels discos perforats de cartró del fons del Museu de la Música de Barcelona.

En prendrem un d’exemple del conjunt que tenim, Las Ninas del Ter, ridogón pastoril, de Josep Anselm Clavé (FSDP 0065), publicat per la marca Herophon, amb el que es van seguir les següents passes a càrrec de la restauradora Sandra Vílchez.

A l’inici, una observació general, indicant la forma quadrada de cartró marró, les mesures de 33x33cm, amb el títol imprès amb tinta negra. A les cantonades  presenta  unes pestanyes en  forma  de  mitja  canya  que serveixen  per  acoplar  el  disc  al  seu  instrument.  Als  quatre  cantons  té  unes  proteccions  de  llautó  amb un cert grau d’oxidació.

Detall de disc de cartró perforat Herophone
Detall del disc perforat abans de la neteja

L’examen organolèptic indicava brutícia superficial, oxidació general de les parts metàl·liques, estrips mecànics a les perforacions del cartró -produïts pel mateix mecanisme de l’aparell que fa sonar el disc o per una manipulació poc acurada-, i ondulacions del suport.

La proposta d’intervenció se va centrar en la neteja mecànica d'ambdues parts del cartró (anvers i revers ) amb gomes de diferents dureses, la neteja mecànica de les parts metàl·liques, consolidació d‘estrips i parts deteriorades , retoc cromàtic amb aquarel·les , i procés d’aplanat del cartró amb humitat controlada i pes.  

Per assegurar un bon estat de conservació del cartró es van seguir els següents passos:

  • Neteja mecànica, en sec, amb pols de goma, goma en pastilla Milan i Standler i goma abrasiva Hyperaser del suport de cartró.
  • Neteja mecànica de les parts metàl·liques amb llana d'acer prima i goma Hyperaser.
  • Consolidació de petits estrips i parts deteriorades amb Tylose MH300 al 5% i la plegadora d'ós que va servir per posar les parts despreses a lloc.
  • Retoc cromàtic de les parts desgastades i descolorides amb aquarel·les de la marca Van Gock .
  • Aplanat de la peça amb protecció flexible i secant i amb humitat controlada i pes, evitant mullar les parts metàl·liques.
Disc netejat
Disc amb el resultat final.

Anys després trobaríem la col·laboració amb l’empresa Accenture i el seu projecte de digitalització justament de discos perforats de cartró que podeu llegir (i si voleu els podeu escoltar) aquí.