Barcelona Cultura
Skip to main content

LITERATURA EN LLENGUA CATALANA: 1999

L’art de Ramon Llull i la teoria escolàstica de la ciència de Josep Maria Ruiz.