Competències

La missió de la Direcció de Serveis de Prevenció és planificar estratègies, proposar i executar programes d'actuació i intervencions que tinguin per objecte millorar el sentiment de seguretat, la prevenció del conflicte, i el desenvolupament de polítiques i intervencions adreçades a millorar la convivència a la ciutat. La millora constant del coneixement sobre la realitat del conflicte, tenir en compte les particularitats dels barris i l'impuls i foment de la participació de la comunitat en la definició de les polítiques de seguretat, son els trets d’identitat sobre els que s’assenta el nostre treball.

Mapa d'accions en prevenció

Cerqueu les accions de prevenció que es fan als barris i districtes de la ciutat.

Accedir