Barcelona Protegeix Periodistes de Mèxic

Barcelona Protegeix Periodistes de Mèxic

Què és el programa municipal Barcelona protegeix periodistes de Mèxic?

El programa municipal Barcelona protegeix periodistes de Mèxic té per objectiu facilitar l’estada temporal a Barcelona de persones d’aquest col·lectiu amenaçades per l’exercici de la seva professió i el seu activisme a l’hora de denunciar violacions de drets humans. La finalitat és donar-los un respir i reforçar les seves capacitats personals i professionals per afrontar la seva situació, alhora que es visibilitza i s’internacionalitza la seva causa. Així mateix, pretén promoure i consolidar una xarxa de periodistes Catalunya-Mèxic que permeti reforçar la tasca del col·lectiu de periodistes amenaçats.

Durant l’estada a Barcelona de les persones acollides, se’ls proporciona  un acompanyament integral: allotjament, manutenció, suport psicosocial i sanitari, agenda formativa i d’incidència.  Es preveu acollir quatre persones per any, en períodes de sis mesos, havent-hi la possibilitat d’escurçar o allargar-ne l’estada en funció de les necessitats de cada cas.

Les gestions relatives a la tramitació dels visats i l’assessorament legal relatiu a l’estada a Barcelona de les persones acollides es farà a través del SAIER (Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats) de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a dur a terme el programa s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’entitat Taula per Mèxic. Els primers periodistes han arribat a Barcelona el juliol de 2018.

La situació dels professionals de la comunicació a Mèxic:

Segons dades de l’organització Artículo 19, des de l’any 2000 fins a mitjans de maig de 2017, s’havien assassinat 105 comunicadors a Mèxic. El mes de juliol de 2018, ja són nou els professionals assassinats. Reporters sense Fronteres (RSF) assenyala que dels 65 periodistes que han estat assassinats al món l’any 2017, 12 casos es registren a Mèxic, la mateixa xifra que a Síria, la qual cosa converteix Mèxic en el país que no està en guerra més perillós per a les persones que exerceixen aquesta professió.

A la greu situació de periodistes amenaçats, s’ha d’afegir la que viuen tots aquells professionals que, en patir amenaces, estan obligats a refugiar-se a altres regions del país per qüestions de seguretat.

Context i antecedents del programa municipal Barcelona protegeix periodistes de Mèxic:

El Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 té entre les seus objectius  “contribuir a protegir les persones i col·lectius amenaçats per la seva activitat de defensa dels drets humans” i , com a acció estratègica, la creació d’un programa d’acollida temporal de persones defensores dels drets humans.

L’any 2017, amb la contribució de l’Ajuntament de Barcelona, es va poder posar en marxa un programa pilot executat per l’entitat Taula per Mèxic que va permetre acollir, per períodes de tres mesos, dos periodistes mexicans amenaçats.

La valoració positiva d’aquesta experiència pilot ha comportat la creació del programa municipal Barcelona protegeix periodistes de Mèxic.

Nota de premsa de presentació del Programa (24/07/18).