Governança del Pla

Per fer efectiu el desplegament del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sants-Montjuïc, el mateix Pla determina els següents espais de treball i concertació:

Espai de Lideratge:

Grup motor del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Sants-Montjuïc

És l’espai municipal de lideratge a l’hora de crear i compartir estratègia al territori, per una banda, i en relació amb la governança del procés, per una altra.

El grup motor es reuneix mensualment i el componen membres de les següents àrees i direccions de l’Ajuntament de Barcelona:

 • Districte de Sants-Montjuïc (equip tècnic i de govern relacionat amb el desenvolupament econòmic i l’acció global al territori)
 • Barcelona Activa:
 1. Direcció Operativa de Desenvolupament de Proximitat
 2. Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica
 3. Direcció Operativa de Projectes Integrals d’Ocupació
 4.  Direcció Operativa d’Orientació i Formació
 5. Direcció Operativa de Serveis a les Empreses
 • Foment de Ciutat (Oficina Tècnica del Pla de Barris Municipal)
 • Direcció de Comerç
 • Direcció de Serveis del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum
 • Direcció de Turisme
 • Departament de Transversalitat de Gènere

El grup motor del PDE és un instrument estratègic per promoure i fer efectiva la coordinació institucional (interdepartamental/interadministrativa) i la transversalitat (interna i sectorial) en les intervencions de desenvolupament econòmic.

Espais de coproducció i rendició de comptes:

Al territori existeixen ja diferents espais, més o menys formals, de concertació i coproducció al voltant del desenvolupament econòmic. El PDE reconeix els espais preexistents i cerca ser-hi present com a mecanisme que ha de servir en aquests espais per dissenyar, executar i fer seguiment d’accions de desenvolupament econòmic. Allà on no hi havia aquests espais, però sí una clara voluntat de crear-los, el PDE promou que se’n constitueixin. Són:

 • Comissió Sociolaboral del Poble-sec: comissió del Pla Comunitari del Poble-sec on es treballen des de fa anys temes sociolaborals i socioeconòmics entre diferents entitats del territori. Periodicitat mensual.
 • Grup de Desenvolupament Socioeconòmic de La Marina: grup de recent creació al barri de la Marina, hereu de l’antiga Taula Sociolaboral de la Marina. Periodicitat bimensual.
 • Grup de Desenvolupament Socioeconòmic dels barris del centre de Sants-Montjuïc: nou espai d’intercanvi i coordinació que proposa el PDE amb la intenció que totes les entitats i veïns i veïnes que vulguin puguin fer seguiment del PDE i articular propostes i accions de desenvolupament econòmic. Periodicitat bimensual.
 • Taula d’Empreses: espai de recent creació, atesa la voluntat d’empreses de la zona de polígon de la Marina i entorn de sumar esforços per al desenvolupament al territori. Periodicitat bimensual.

A banda d’aquests espais, es generaran del cert altres espais de coproducció al voltant de projectes concrets.

Altres espais:

Plenària de seguiment del PDE

Un cop l’any hi haurà una sessió de rendició de comptes per a totes les entitats i veïns i veïnes del Districte que vulguin fer seguiment del PDE.

A banda d’això, les dades i la informació actualitzada es podran consultar al web habilitat per al seguiment i coneixement del PDE, especialment amb espais de dones i de gènere del territori.