Línia estratègica

OE 5. IMPULSAR I/O ENFORTIR PROJECTES QUE PROMOUEN L’ECONOMIA DELS BARRIS DEL DISTRICTE

Des de l’òptica del desenvolupament local de proximitat és bàsic el donar suport a projectes nous o existents que busquen millorar la situació socioeconòmica dels barris des de l’expertesa del seu projecte i del coneixement i capital relacional del seu territori. Molt sovint aquests projectes estan impulsats per una tipologia d’entitats que difícilment podria tirar endavant aquestes iniciatives sense el suport financer públic.

     Projectes/ accions:

  • Impulsem el que Fas.
  • Enfortim l’Economia Social i Solidària.
  • Subvencions ordinàries i de Comerç

Indicadors

  • Entre 13 i 18 projectes finançats anualment, per l’ajut Impulsem el que fas, amb impacte a Sants-Montjuïc, per un total d’entre 300.000 i 500.000 € / anuals 
  • Entre 20 i 30 iniciatives de districte finançades anualment per l’ajut Enfortim l’Economia Social i Solidària 
  • Entre 15 i 20 projectes de Sants-Montjuïc subvencionat anualment per la convocatòria específica de districte i la general de la Direcció de Comerç