Línia estratègica

OE.8 IMPLEMENTAR NOVES INTERVENCIONS OCUPACIONALS AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC

En línia amb l’anterior Pla de Desenvolupament Econòmic que va incorporar nous recursos ocupacionals al Districte: les formacions amb impacte comunitari, el programa per a joves amb malestar psicològic i el programa per a majors de 40 Mentoring+40; així com la constitució de la Taula sociolaboral dels barris del centre de Sants-Montjuïc i l’obertura del Punt de Defensa dels Drets Laborals, en aquest nou Pla es continua apostant per implementar noves intervencions al Districte que donin resposta a les necessitats que la situació actual està demandant. Es vetllarà per que les intervencions ocupacionals tinguin una mirada d’Economia Social i Solidaria i fer especial èmfasi en els col·lectius en vulnerabilitat,  com les persones en situació administrativa irregular.

          Projectes/ accions:

-     Impuls de nous Projectes Integrals amb Contractació (PICS)

-     Dissenyar i posar en marxa activitats formatives amb experienciació laboral per veïns i veïnes de Sants Montjuïc.

-     Accions de formació i capacitació professional des de models cooperatius

-     Posada en marxa d’un programa dirigit a persones en situació administrativa irregular en els barris de Pla de Barris per millorar la seva ocupabilitat

-     Vincular el teixit empresarial amb les entitats sociolaborals del territori

Indicadors

  • Nombre de persones de Sants Montjuïc contractades pels Projectes Integrals amb Contractació (PICS)
  • Disseny i posada en marxa entre 1 i 3 accions formatives anuals per veïns i veïnes de Sants Montjuïc
  • Posada en marxa d’un projecte per millorar l’ocupabilitat de persones en situació administrativa irregular
  • Entre 1 i 3 accions de vinculació entre el teixit empresarial i les entitats sociolaborals del territori.