Línia estratègica

OE 14. ENFORTIMENT D’ESPAIS FÍSICS DE REFERÈNCIA DE PROMOCIÓ DE L’ESS A DISTRICTE

L’economia social i solidària és present al territori de forma física de diferents maneres. A més dels moltíssims espais on es materialitza en major o menor mesura aquest tipus d’economia, n’hi ha d’altres que tenen precisament l’objectiu d’impulsar-la i acompanyar-la, com ara l’ateneu cooperatiu Coòpolis, a La Bordeta però d’àmbit comarcal, i els espais de Cooperasec al Poble-Sec i de l’Engranatge a La Marina.

 

Projectes/ accions:

-     Definició i obertura del Bloc 4 de Can Batlló com a Centre de Promoció d’Economia Cooperativa de Barcelona

-     Suport als espais de referència per a promoure l’economia social i solidària a Poble-sec i La Marina i exploració de les necessitats existents d’ampliació i millora.

 

Indicadors

  • Centre de Promoció d’Economia Cooperativa de Barcelona dissenyat i obert
  • Nombre d’accions de suport per altres espais a Poble-sec i la Marina