Línia estratègica

OE 11. DINAMITZAR I ACOMPANYAR AL TEIXIT EMPRESARIAL I INDUSTRIAL DE LA MARINA.

A l’anterior pla de Desenvolupament es va començar a treballar la vinculació del teixit industrial de la Marina amb el territori, així com la difusió de la cartera de serveis per a empreses de Barcelona Activa, que es va concretar en la creació de la Taula d’Empreses. Per aquest nou pla es preveu donar continuïtat a les acciones iniciades en aquest espai i continuar treballant per la vinculació de les empreses amb el territori i oferir nous recursos empresarials.

Paral·lelament, aquest objectiu també preveu donar suport a la concreció i aterratge les accions recollides en els diferents objectius de l’eix Economia i Treball de la futura oficina de la Marina com eina per dinamització del polígon industrial.

 

          Projectes/ accions:

-     Donar continuïtat a les accions iniciades en l’anterior Pla de Desenvolupament Econòmic de Sants Montjuïc.

-     Fer difusió de la cartera de serveis per a empreses de Barcelona Activa.

-     Donar suport a la concreció i execució de les accions de l’oficina de la Marina vinculades a l’eix Economia i Treball.

Indicadors:

  • Nombre d’accions o projectes de dinamització del polígon industrial recolzats i/o realitzats.