Línia estratègica

OE.3 REACTIVAR PROJECTES SOCIOECONÒMICS VINCULATS AL TURISME LOCAL

Cal treballar per aprofitar l’aportació socioeconòmica de l’economia del visitant amb nous projectes de turisme de qualitat en clau de proximitat i per reduir-ne els impactes negatius sobre els espais de gran afluència. Es treballarà per analitzar l’afectació de la crisi en el sector hoteler i per promoure alternatives al model turístic des d’una mirada de proximitat i d’Economia Social i Solidària i que alhora fomenti les sinèrgies amb altres sectors del territori.

Projectes/ accions:

 • Taula del sector turístic
 • Pla d’actuació muntanya de Montjuïc
 • Dinamització del Paral·lel
 • Recursos per a l’adhesió al compromís de sostenibilitat Biosphere
 • Finançament de projectes de turisme responsable i sostenible amb el territori
 • Potenciar les accions de gastronomia sostenible al districte

Indicadors

 • Una acció vinculada a la Taula del sector turístic
 • Un projecte vinculat a la Muntanya de Montjuïc
 • Constitució del model de governança i establiment d’espais de participació del Pla de dinamització del Paral·lel
 • Nombre de projectes de turisme responsable i sostenible de districte finançats.
 • Nombre d’establiments adherits als diferents programes de Turisme