Pla de seguretat viària 2019-2022

Un dels compromisos més ferms de l’Ajuntament de Barcelona és el de continuar treballant amb l’objectiu fonamental de reduir l’accidentalitat de la ciutat. Una de les eines més importants per assolir aquesta fita és el Pla local de seguretat viària 2019-2022.

Aquest pla actualitza i amplia l’anterior (2013-2018) per fer front als nous reptes que cal afrontar en matèria de mobilitat sense afectar la seguretat viària. En aquest sentit, té en compte els canvis que ha sofert la mobilitat urbana actual amb la incorporació de noves formes de desplaçar-se (ginys diversos).

A més, proposa continuar treballant en la pacificació del trànsit en benefici de la convivència per aconseguir un ús adequat de l’espai públic i respecte envers les normes de trànsit i els límits de velocitat.

Quins objectius fixa?

L’objectiu del pla és continuar amb la reducció de víctimes plantejada en el pla anterior:

  Pla de seguretat viària 2013-2018 (6 anys) Pla de seguretat viària 2019-2022 (4 anys)
2012 Reducció Objectiu 2018 Reducció (respecte a l’objectiu del 2018) Objectiu 2022
Morts 30 -30% 21 -20% 17
Ferits greus 249 -20% 199 -16% 167

Per assolir aquest objectiu, es treballarà al voltant de quatre eixos bàsics:

 • Treballar de manera prioritària en la prevenció dels sinistres amb més lesivitat de les víctimes.
 • Determinar mesures específiques per a usuaris vulnerables: vianants, ciclistes, motociclistes, infants, gent gran i persones amb mobilitat reduïda.
 • Treballar prioritàriament en la resolució de les problemàtiques o casuístiques d’accidents que agrupin un nombre elevat de sinistres a l’any; en les quals una acció correctora tingui efecte sobre un gran grup d’usuaris o tipologies d’accident.
 • Treballar de manera específica i ad hoc en els casos en què es registrin víctimes mortals.

Com s’aconseguirà?

Es consideren quatre blocs principals d’intervenció, dins dels quals s’organitzen les mesures en deu àmbits diferents:

Education: accions educatives, formatives i divulgatives relacionades amb la millora de la seguretat viària.

 • 1. Prevenció: projectes i accions de prevenció per reduir els accidents i les víctimes per accident de trànsit.
 • 2. Formació: accions, sessions i jornades de formació relacionades amb la seguretat viària.
 • 3. Comunicació: accions comunicatives per destacar la importància de la seguretat viària.
 • 4. Investigació: accions, estudis i convenis que ajudin a generar coneixement i intel·ligència en la problemàtica de l’accidentalitat.

Engineering: mesures tècniques referides a les vies, els vehicles i els seus complements.

 • 5. Organització: mesures de caràcter organitzatiu.
 • 6. Tecnologia: projectes i millores de caràcter tecnològic. Estudi dels efectes de diferents tecnologies disponibles per resoldre conflictes puntuals en entorns crítics i implantar les mesures que es considerin convenients.
 • 7. Urbanisme: accions de tipus urbanístic relacionades amb la seguretat viària.
 • 8. Normativa: propostes normatives i procediments interns relacionats amb la seguretat viària.

Enforcement: mesures relacionades amb la correcció de conductes => planificació de dispositius, aplicació de la norma i control.

 • 9. Actuació: accions i dispositius operatius per corregir conductes i millorar la seguretat viària. L’eficàcia de les polítiques de seguretat viària depèn en gran mesura de la intensitat de la vigilància i el compliment dels requisits de seguretat. Les campanyes de control continuen sent un factor clau en la creació de les condicions per a una reducció considerable del nombre de persones mortes i ferides.

Emergency: mesures relacionades amb les actuacions assistencials i suport a les víctimes d’un accident de trànsit.

 • 10. Assistencial: accions i projectes per millorar l’assistència a les víctimes i les seves famílies.

D’aquí deriva un pla d’acció amb 95 mesures i 124 accions orientades a assolir els objectius destacats per cada línia d’actuació.

Enllaços relacionats