Creacions

Els nostres records i experiències conformen un dels elements bàsics des d’on es desenvolupa l’escriptura.

Taller que té com a objectiu la descoberta d’un mateix i despertar el plaer d’escriure. 

Taller on s'ensenyen les tècniques bàsiques i les eines narratives per aprendre a filmar històries reals amb el mòbil

En aquest taller s'explicarà quines són i quines estra­tègies cal aplicar per escriure un bon relat breu.

Sessions de formació per a narradors orals en què els assistents aprendran l'art d'explicar històries fent servir només la veu, el cos i la imaginació.

Sessions per aprendre quines són les tècniques de l'escriptura i com es construeix un relat.

L'objectiu d'aquest taller és promoure el gust per la poesia a partir de la lectura de poemes en veu alta.